SZKOLENIA ZAMKNIĘTE ONLINE - SKUTECZNOŚĆ i WYGODA - zarezerwuj termin

Zapraszamy do skorzystania z najbardziej aktualnych szkoleń zamkniętych online (webinaria),  które pozwolą nauczycielom w komfortowy sposób zdobyć lub rozwinąć nowe kompetencje!

Webinaria organizowane przez Salon Edukacyjny EMPIRIA to konkretna wiedza, przyjazna atmosfera i korzystna cena.

Skąd to wiemy? Od Was! Po każdym szkoleniu przeprowadzamy ewaluację.

Kto nas zna ze szkoleń stacjonarnych – wie, że współpracujemy z niezwykle charyzmatycznymi trenerami.

A PRZEZ SZKLANY EKRAN CHARYZMY I PROFESJONALIZMU SIĘ NIE TRACI.

KLUCZOWE informacje organizacyjne:

  1. Czas trwania szkolenia online: 4 godziny dydaktyczne realizowane w dwóch sesjach. Każda sesja odbywa się w innym dniu, o określonej godzinie
  2. Program szkolenia: jest opracowany po diagnozie potrzeb szkoleniowych placówki (ankieta ex-ante, rozmowa z trenerem)
  3. Udział w szkoleniu: każdy nauczyciel z placówki otrzymuje zaproszenie (link) do udziału w wydarzeniu. Uczestniczy w nim logują się z dowolnego miejsca
  4. Po szkoleniu: każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej
  5. Cena:  1800 zł brutto za grupę do 20 osób. Dopłata po 30 zł brutto za każdą osobę powyżej (cena nie dotyczy szkoleń realizowanych przez prawników)

OTO OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH ONLINE  gdzie znajdziesz TOP 10 SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH ONLINE

 

ZAMÓW DZIŚ – REALIZACJA W DOGODNYM DLA TWOICH NAUCZYCIELI CZASIE

www.empiria.edu.pl

zakładka: ZGŁOSZENIA na szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte online

Proponowane obszary doskonalenia:

 

 


ORGANIZACJA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO ONLINE – krótka instrukcja dla Lidera WDN

Określ potrzebę szkoleniową.
TEMATYKA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH NA NASZEJ STRONIE TO TYLKO INSPIRACJA. Zastanów się, jakie kompetencje chcą rozwijać nauczyciele w Twojej szkole/placówce oświatowej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Formularz jest dostępny na stronie www.empiria.edu.pl , Menu Zgłoszenia > ZGŁOSZENIA na szkolenia zamknięte

Wypełnij ankietę wstępną.
Ankietę otrzymasz od nas po to, żebyś mógł przekazać nam, co potrzebujesz (temat szkolenia, oczekiwania w zakresie wiedzy i umiejętności, liczba uczestników, termin szkolenia). Trener na tej podstawie opracuje SPECJALNY DLA TWOICH NAUCZYCIELI PROGRAM SZKOLENIA.

Wyślij do nas adresy mailowe do swoich nauczycieli.
Każdy z nauczycieli otrzyma zaproszenie do udziału w webinarium.

Weź udział w szkoleniu

Wypełnij ankietę ewaluacyjną na podsumowanie szkolenia.
Zależy nam na tym BARDZO! Dlatego, że lubimy mieć świadomość jaką pracę wykonaliśmy dla Twojej szkoły. W jakim stopniu pomogliśmy nauczycielom "rozwinąć skrzydła".

Odbierz materiał szkoleniowy i certyfikat.
Po szkoleniu – każdy uczestnik otrzyma na swój adres mailowy materiał szkoleniowy i certyfikat.

 

 


 

Efektywność w nauczaniu i uczeniu się

 

Jak prowadzić lekcje na odległość?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Wideokonferencje z uczniami: podstawowe wymagania techniczne w prowadzeniu lekcji online. Jakie darmowe narzędzie wybrać? (whereby, skype, whatsapp). Jakie możliwości oferują platformy do wideokonferencji. Jak zorganizować lekcje online. Współpraca z rodzicami i uczniami.
2. (Współ)praca w chmurze czyli co oferuje Google? Google Classroom. Dokumenty, formularze, prezentacje Google. Udostępnianie materiałów. Wspólna praca.
3. Tworzenie ćwiczeń i gier dla uczniów online (learningapps).
4. Lekcja odwrócona ze SMART Learning Suite Online.
5. Gotowe materiały w sieci - jak je znaleźć i jak porządkować?

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odległość

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  - znaczenie terminów, obowiązujące podstawy prawne.
2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy zdalnej.
3. Obserwacja pedagogiczna, badania i czynności diagnostyczne w pracy na odległość
4. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania.
5. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż.
6. Współpraca z poradnią w praktyce szkolnej – zasady opracowania informacji o uczniu.
7. Zabezpieczanie działań szkoły – indywidualna teczka badań i czynności uzupełniających, protokoły i notatki służbowe, regulacje prawne.

Przedszkole online: narzędziownik

Poziom edukacyjny: edukacja przedszkolna

1. Nowoczesne prezentacje: powtoon.
2. Film, nagranie dźwiękowe a może mówiący awatar?
3. Generatory, czyli jak szybko stworzyć labirynt, domino czy  dooble?
4. Smart Learning Suite Online: tworzenie ćwiczeń, udostępnianie, baza lekcji.
5. Gotowe materiały w sieci - jak je znaleźć i jak porządkować?

Kompetencje kluczowe w kształceniu zdalnym

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Kompetencje kluczowe a potrzeba samorealizacji.
2. Omówienie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie kompetencji kluczowych.
3. Umiejscowienie kompetencji kluczowych w prawie oświatowym.
4. Praktyczne rozwiązania służące rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w kształceniu zdalnym.

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów w kształceniu zdalnym.

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom?
2. Powody dla których warto stosować informację zwrotną w kształceniu zdalnym.
3. Elementy konstruktywnej informacji zwrotnej i jej formy.
4. Informacja zwrotna a ocena sumująca.
5. Rola IZ w zwiększaniu zaangażowania i budowaniu indywidualnej relacji z uczniem.   

Ogarnij chaos! Jak skupić się i zwiększyć swoją pamięć!

1. Mózg – źródło olbrzymich możliwości.
2. Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna a praca mózgu.
3. Jak rozruszać leniwe komórki?
4. Ćwiczenia lewo i prawopółkulowe.
5. Ważna rola zapomnianych ćwiczeń Denisona.
6. Zagadki, quizy, które usprawniają pracę mózgu.
7. Jogging mózgu dla każdego i w każdym miejscu.
8. Niezawodne techniki pamięciowe oraz te na poprawę koncentracji sprawdzające się również podczas nauki zdalnej.
9. Inspirujące pomysły na kreatywne i twórcze myślenie. 9. Mnemotechniki.
10. Kreatywne ćwiczenia na pamięć i koncentrację tu i teraz

Nauka zdalna a umiejętność uczenia się 

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Jak uczyć się w domu - organizacja efektywnego procesu uczenia się podczas pracy zdalnej.
2. Fundamenty uczenia się.
3. Stan skupieni i stan rozproszenia.
4. Aktywne powtórki.
5. Rola przerwy w nauce.
6. Pomodoro – jedna z efektywnych metod uczenia się.
7. Prokrastynacja – jak z nią walczyć?
8. Sprawdzone techniki i metody sprzyjające uczeniu się.
9. Ćwiczenia Denisona – ich znaczenie w procesie uczenia się.
10. Tic Tok i inne nowalijki – czyli coś co może posłużyć przyjemnemu uczeniu się

Motywowanie uczniów podczas nauki zdalnej i nie tylko 

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Rodzaje motywacji – reaktywna, instrumentalna, poznawcza.
2. Sekret motywacji wewnętrznej. 3. Motywacja a manipulacja.
4. Co widzi nauczyciel a co uczeń? 5. Jak pozbyć się niechęci do przedmiotu?
6. Motywacja w epoce cyfrowej.
7. Skuteczne mobilizowanie i angażowanie uczniów do współpracy.
8. Rola grup wsparcia – tzw. "Pogotowie klasowe".
9. Motywowanie przez ocenianie, czy docenianie? – czyli informacja zwrotna podczas pracy zdalnej.
10. Gotowe pomysły na kreatywne metody online

Pomysły na przyjemną i efektywną lekcję – nowoczesne metody nauczania podczas pracy zdalnej  

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Jak rozpocząć lekcję online? Czy ze wszystkimi i w tym samym czasie?
2. Gotowe pomysły na kreatywne metody online.
3. Sprawdzone narzędzia i linki do pracy z uczniami – domino, trimono, zakodowane obrazki, kart Bingo i DIXIT i wiele różnych kreatywnych zasobów.
4. Grupy wsparcia – "Pogotowie edukacyjne".
5. Pokój ekspercki – metoda dla każdego – dzielimy się wiedzą i pomysłami.
6. Stacje zadaniowe podczas nauki zdalnej.
7. W gąszczu możliwości Internetu.
8. Escape Room w nauczaniu zdalnym.
9. Metody nauczania pozwalające na kształcenie największej ilości umiejętności kluczowych, a tym samym atrakcyjne i ciekawe dla ucznia

Praca zdalna z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych 

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Czy wszystko dla każdego?
2. W jaki sposób dawkować materiał do pracy zdalnej?
3. Karty pracy – czy to wystarczy.
4. Dostosowanie metod, form i środków do potrzeb i możliwości ucznia w realiach pracy zdalnej.
5. Wytyczne do realizacji zajęć np. wyrównawczych bądź socjoterapeutycznych.
6. Sprawdzony kufer metody i techniki zrozumiałych dla każdego – czyli pomagamy i nauczamy 

Jak uczyć uczenia się w szkole ponadpodstawowej?

Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

1. Jak skutecznie nauczyć czytania ze zrozumieniem?
2.  Uczenie się jako wyzwanie i sposób na rozwijanie ciekawości.
3. Prezentacja kreatywnych technik uczenia się (m.in.: strategia Walta Disney'a, technika 635, metoda PQ4R, LEGO LOGOS) wraz z propozycją ich wykorzystania.

Indywidualizacja w pracy zdalnej

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Potrzeby uczniów w sytuacji epidemii koronawirusa w Polsce.
2. Metody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów uwarunkowanych pracą zdalną.
3. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  - znaczenie terminów, obowiązujące podstawy prawne.
4. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż.
5. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania.
6. Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny świadcząc pracę pomocową zgodnie z Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r.
7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w trzech krokach – umiejętność odróżniania opinii od orzeczeń, umiejętność odróżniania wskazań od zaleceń, umiejętność wywiązywania się z powinności.

 

Organizacja pracy szkoły

 

Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w świetle nowych przepisów. Za co odpowiedzialność dyscyplinarna. Kary w postępowaniu dyscyplinarnym i skutki ukarania nauczyciela. Przebieg postępowania dyscyplinarnego i zadania dyrektora szkoły w tym zakresie.
2. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracownika. Tryb nakładania kar porządkowych – zasady poprawności dla dyrektora szkoły.
3. Odpowiedzialność karna nauczyciela. Zasady odpowiedzialności karnej nauczyciela i dyrektora szkoły. Narażenie na niebezpieczeństwo jako najczęściej popełniany przez nauczycieli czyn karalny.
4.Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły. Odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie nadzoru. Sposoby i warunki ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i dyrektora szkoły. Skutki odpowiedzialności cywilnej.
5. Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej. 

 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania

Poziom edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-8


1.Zaburzenia zachowania u dzieci jako zespół psychopatologiczny sprzężony ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Epidemiologia i definicja zaburzeń zachowania. Różne postacie zaburzeń zachowania, w tym: ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, Zaburzenia opozycyjno – buntownicze.
2. Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na zaburzenia zachowania dzieci. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania. Zaburzenia zachowania ujawniające się w szkole.
3. Model pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania. Działania zaradcze, interwencyjne i korygujące. Trudny rodzic - zasady skutecznej komunikacji, współpracy rodziców ze szkołą.

Autodestrukcyjne zachowania nastolatków – zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, próby samobójcze

Poziom edukacyjny: Klasy 4 – 8, szkoła ogólnokształcąca ponadpodstawowa, szkoła branżowa

1.Autodestrukcyjność – mechanizm i funkcje. Osobowość autodestrukcyjna.
2. Rodzaje najczęstszych autodestrukcyjnych zachowań nastolatków oraz skala problemu. Analiza przypadków. Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia). Samookaleczenia. Próby samobójcze.
3. Przyczyny autodestrukcyjnych zachowań.
4. Jak rozpoznać sygnały zagrożenia.
5. Jak rozmawiać z uczniem z grupy ryzyka.
6. Czynniki chroniące, profilaktyka.

Fonoholizm u uczniów

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czym jest uzależnienie behawioralne?
2. Podstawowe kryteria diagnostyczne.
3. Fonoholizm jako szczególna forma uzależnienia behawioralnego.
4. Typologia.
5. Objawy.
6. Sygnały ostrzegawcze.
7. Strategie postępowania w sytuacji rozpoznania fonoholizmu.
8. Gdzie szukać pomocy?
9. Formy redukowania konsekwencji choroby.
10. Profilaktyka – strategie dla rodziców i szkoły

Cyberprzemoc i ryzykowne zachowania  w internecie 

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Charakterystyka poszczególnych zjawisk dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie: cyberprzemoc, szkodliwe treści, gry i wirtualne światy, pornografia, wykorzystywanie seksualne w Internecie, grooming, seksting, hejt, stalking, trollowanie, flaming, phishing,spoofing, darknet.
2. Zaburzenia, których rozwój związany jest z nieprawidłowym korzystaniem z internetu: nadmierne korzystanie z internetu - ZUI, multifrenia, phubbing, hikikomori, zespół amotywacyjny, zaburzenia koncentracji i uwagi, depresja i zaburzenia lękowe, zaburzenia suicydalne wśród ofiar cyberprzemocy, zaburzenia osobowości np. osobowość pastiszowa, multiplikacja osobowości, zaburzenia zachowania i emocjonalne – objawy, postać kliniczna, kierunki wdrażania pomocy.
3. Cyberprzemoc – perspektywa ofiary i sprawcy w ujęciu Karmpana.
4. Przyczyny realizowania omawianych zachowań w cyberprzestrzeni – wyzwania ponowoczesności, adaptacja do wyzwań świata współczesnego a rozwój dzieci
i młodzieży.
5. Rodzina w kryzysie: wpływ nadmiernego korzystania z internetu na funkcjonowanie rodziny

Uczeń z depresją

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Diagnoza zaburzeń nastroju.
2. Podstawowe kliniczne komponenty depresji.
3. Zaburzenia poznawcze w przebiegu depresji.
4. Interwencje i sposób postępowania w szkole.
5. Współpraca z rodziną ucznia z depresją.
6. Depresja w ujęciu systemowy,

Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym, możliwości wsparcia w szkole

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne


1. Kontekst psychologiczny i psychiatryczny  ucznia w kryzysie – drogowskazy, przyczyny występowania, rodzinne dziedziczenie traumy.
2. Niespecyficzne oznaki kryzysu – różnicowanie, nazywanie.
3. Znaczenie psychologicznych mechanizmów obronnych człowieka w kontekście kryzysu.
4. Zasoby własne nauczyciela/specjalisty szkolnego w procesie wspierania ucznia w kryzysie.
5. Zasady komunikacji wspierającej – co mówić, a czego unikać, gdy zdarzy się nagła sytuacja.
6. Dzieci krzywdzone – proces powstawania błędnego koła destrukcji (filmoteka).
7. Błędy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły – zawyżone wymagania edukacyjne w bieżącej pracy z uczniem, etiologia powstawania wyuczonej bezradności intelektualnej i wtórnych zaburzeń emocjonalnych.
8. Co może zrobić nauczyciel/specjalista szkolny/inny pracownik szkoły? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej – strategia wczesnej interwencji kryzysowej, profilaktyka zagrożeń, zasady bezpieczeństwa.
9. Praktyczne propozycje wykorzystania elementów  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)  w warunkach szkolnych.
10. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – wzór karty interwencji, wsparcie telefoniczne.
11. Przykłady rozmowy psychoedukacyjnej z rodzicami ucznia w kryzysie psychologicznym. 

 

Relacje w edukacji

 

Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacji zagrożenia?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czynniki ryzyka występowania trudności emocjonalnych u dzieci.
2. Strach i lęk - jak rozumieć dzieci, które się boją?
3. Agresja, zamrożenie emocji, wycofanie – sposoby na obronę w kontekście zagrożenia – jak pomóc dzieciom?
4.Zdolność do samoregulacji w sytuacji stresu – kompetencje wychowawcze rodzica i nauczyciela.
5. Komunikacja wspierająca – co i jak mówić, a czego unikać w sytuacji trudnej; dostosowanie komunikatów do wieku rozwojowego dzieci.
6. Wybrane techniki terapeutyczne pomocne w redukowaniu strachu i lęku u dzieci.
7. Zasady współpracy rodziców i nauczycieli w udzielaniu pomocy dzieciom – praca zdalna.
8. Planowanie dzieciom czasu w domu podczas stanu epidemii – rytm dnia, zasady i obowiązki, relaks, wspólna weryfikacja informacji płynących z mediów

Jak budować dobre relacje z rodzicami?  Rozmowy indywidualne

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

 

Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia w nauczaniu zdalnym

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Jakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich.
2. W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie rodziców.
3. Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu.
4. Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera.
5. Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia.
6. Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia.
7.W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism (wniosek o wgląd w sytuację dziecka, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).
8. Jakie są skuteczne środki prawne pomagające dziecku dotkniętemu przemocą

Ochrona dóbr osobistych nauczyciela

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne
1. Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela?
2. W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię?
3. Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli?
4. Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z  ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych?
5. Jak skutecznie chronić  dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia (z uwzględnieniem czynów popełnianych w internecie)? Wzory pism.
6. Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi (z uwzględnieniem czynów popełnianych w internecie, na portalach społecznościowych),- wzory pism.
7. W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości?.
8. Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?

Uczucia - jak sobie z nimi radzić ? (ze szczególnym uwzględnieniem złości)

1. Uczucia- czym są i ich rola w życiu człowieka.
2. Mechanizmy powstawania złości.
3. Sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami.
4. Umiejętne reagowanie na emocje innych.

Uwalnianie od grania ról - rujnująca rola etykiet w relacjach 

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czym są etykiety?
2. Rola etykiet w wychowaniu i ich wpływ na rozwój człowieka.
3. Metody pomocne w uwalnianiu od grania ról

Jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania konfliktów

Poziom edukacyjny: edukacja przedszkolna

1. Rola nauczyciela i rodzica w konfliktach rówieśniczych w przedszkolu. Przygotowanie dziecka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najczęstsze błędy popełniane przez dorosłych.
2. Jak dzieci rozwiązują konflikty i radzą sobie z problemami. Źródła i rodzaje konfliktów między dziećmi. Jakie motywy skłaniają dzieci do wszczynania konfliktów. Czy dziEci w wieku przedszkolnym są zdolne do współpracy?
3. Metody działania, gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami w przedszkolu. Metoda mikrokręgów naprawczych.
4. Kiedy gniew przechodzi w złość – dziecięce koła ratunkowe. "pudełko złości", "taśma złości", "balonowa eksplozja".
5. Jak rozwiązywać konflikty w grupie? Przykładowe gry i zabawy przeciwko agresji

Metody coachingowe w pracy nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

1. Jak pomóc uczniowi wykorzystać swój dobrostan w procesie edukacyjnym?
2. Praktyczne metody  coachingowe (m.in.: strategia Walta Disney'a, technika 635, metoda PQ4R ) jako alternatywa dla tradycyjnej lekcji.
3. Narzędziownik trenera, czyli techniki i narzędzia aktywizujące uczniów w twórczym procesie nauczania. 

 

Rozwój osobisty nauczyciela

 

Jak zadbać o siebie w sytuacji stresu?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne: wszystkie etapy edukacyjne

1. Stres. Zrozumienie przyczyn stresu – kryzys i sytuacje trudne. Najczęstsze zniekształcenia myślenia, czyli jak nieświadomie się nakręcamy. Indywidualne zasoby w radzeniu sobie ze stresem. Nawykowe mechanizmy obronne.
2. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań mających wpływ na postrzeganie rzeczywistości i odczuwanie stresu, niepokoju.
3. Jak sobie radzić z niepokojem. "To już się kiedyś wydarzyło", czyli jak działają kotwice. "Strach ma wielkie oczy", czyli jak wczucie się w swoje lęki pozwala nam je oswajać. Dlaczego uciekanie od emocji wzmacnia ich intensywność?
4. Zarządzanie emocjami i stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pięć kroków, od których możesz zacząć praktykowanie pozytywnego myślenia. Sposoby redukowania nadmiernego stresu.

Jak pracować zdalnie i nie zwariować?
Moja praca – mój dom i moje emocje

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Nowa rzeczywistość jako czynnik stresogenny. Rola przekonań w pracy z uczniem. Ograniczanie negatywnych przekonań na temat pracy zdalnej. Ustalenie zasad pracy z samym sobą. Ustalenie zasad pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ustalenie zasad pracy z rodziną i dziećmi. Rytm biologiczny a rytm pracy. Przykłady dobrego i złego funkcjonowania zajęć zdalnych, kontaktu z uczniem i rodzicem.
2. Organizacja pracy zdalnej. Pięć najważniejszych zasad.
3. Netykieta - internetowy savoir vivre. 4. Work-life-balance w pracy zdalnej. Zmęczony mózg. Sposoby na zwiększanie energii.

Autocoaching – jak generować energię, gdy brakuje sił?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Rola coachingu w procesie motywowania oraz satysfakcji z pracy. Coaching i autocoaching – co to takiego?
2. Stres i wypalenie zawodowe. Czynniki determinujące wypalenie zawodowe. Etapy wypalenia zawodowego
3. Autocoaching. Elementy autodiagnozy osobowości. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań. Zarządzanie emocjami i stresem. Wyznaczanie celu i dobór metody w celu osiągnięcia określonego efektu. Koło relacji. Praca ze zmianą perspektywy

Jakie przekonania  - takie życie. I co z tym zrobisz?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czym są przekonania?
2. Moje przekonania – systemowe, wypracowane przez doświadczenia życiowe.
3. Pułapki myślenia – czym są i jak ich uniknąć?
4. Jak radzić sobie z negatywnym myśleniem – szukaj wyjątków od reguły, potrenuj swoje "ale", postaw to na głowie, zapytaj siebie – "jak mogłam w to uwierzyć", to moje przekonanie – naprawdę?
5. Zmiana sposobu myślenia przez zmianę zachowania.