1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

  Moduły

1.1

Adaptacja w przedszkolu
Adaptacja – dlaczego jest trudna zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Autorytet nauczyciela – sposoby jego wzmocnienia.Udział rodziców w programie adaptacyjnym – sposoby zaangażowania do wspólnego działania.

1.2

Jak nauczyć przedszkolaka rozpoznawać swoje uczucia i radzić sobie z nimi?
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Empatia w procesie rozwoju dziecka. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Empatyczny język komunikacji.

1.3

Jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów i konfliktów?
Przyczyny problemów wychowawczych. Sposoby prowadzenia dialogu dorosłego z dzieckiem. Techniki nawiązywania poprawnych relacji dziecko – dorosły. Pochwała opisowa a ocena – wpływ na rozwój osobowości.

1.4

Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny
Współczesny system wychowawczy – kara czy ponoszenie konsekwencji własnych zachowań. Kiedy kara jest konieczna i skuteczna? Rodzaje nagród i sposoby ich wykorzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Metody, sposoby i techniki zapobiegające niewłaściwym zachowaniom dziecka. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu kar i nagród w grupie dziecięcej.

1.5

Przedszkolaki w cyfrowym świecie
Szanse i zagrożenia wykorzystywania TIK w przedszkolu. Quiver czyli rozszerzmy rzeczywistość. Tablica interaktywna w przedszkolu. Gry z learningapps i nie tylko. Nauczyciel twórcą materiałów edukacyjnych. Awatarkowa grupa z Class Dojo. Pomysł na e-portfolio.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj