6 ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

  Moduły

6.1

Wystąpienia publiczne
Efekt pierwszego wrażenia. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Umiejętności aktorskie a autoprezentacja – ćwiczenie praktycznych umiejętności. Opanowywanie tremy. Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu.

6.2

Budowanie autorytetu nauczyciela
Etykieta mowy ciała. Analiza własnego stylu zachowania. Autoprezentacja w budowaniu relacji z uczniami, rodzicami. Sterowanie emocjami.

6.3

Kultura języka jako część kultury osobistej nauczyciela
Kultura języka i jej składniki (poprawność językowa, sprawność językowa, etyka wypowiedzi, estetyka wypowiedzi). Podstawowe pojęcia kultury języka (teksty, uzus, norma, system; innowacje językowe a błędy językowe). Kultura języka polskiego w praktyce – wybrane zagadnienia poprawności językowej.

6.4

Zarządzanie sobą w czasie
Ustalenie priorytetów – co chcę osiągnąć. Zasady: Pareto i Parkinsona. Unikanie robienia rzeczy niepotrzebnych. Delegowanie obowiązków. Automotywacja. Regenerowanie własnych zasobów energetycznych.

6.5

Stres i wypalenie zawodowe
Źródła stresu zawodowego i fazy stresu (mobilizacja, rozstrojenie, destrukcja). Zastosowanie technik relaksacyjnych w sytuacjach zawodowych i prywatnych (podczas nieprzyjemnych rozmowy telefonicznych, spotkań z osobami nieuprzejmymi lub agresywnymi) Jak unikać negatywnych skutków stresu zawodowego?

6.6

Asertywny styl komunikacji
Dlaczego warto być asertywnym? Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych. Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne.

6.7

Negocjować – co i kiedy…?
Rozpoznanie własnego stylu negocjowania poprzez symulację. Nawyki werbalne i niewerbalne w negocjacjach. Negocjacje na poziomie merytorycznym.

6.8

Autocoaching – jak generować energię, gdy brakuje sił
Odkurzanie samoświadomości. Przekonania ograniczające, jak je rozpoznać i jak je pokonać. Stwórz siebie na nowo – jakim chcesz być człowiekiem/nauczycielem/rodzicem/kolegą?

6.9

Co nam w duszy gra… Typy osobowości, komunikacja spersonalizowana i psychologia wpływu
Tabu – mój zasób słów. Ja, czyli kto? Do którego spośród czterech typów osobowości zakwalifikujesz siebie? Jak Cię widzą, tak Cię piszą... Jak rozpoznać typy osobowości na podstawie wyglądu, zachowania, otoczenia i komunikowania się? Zobaczmy... Prezentacje czterech typów osobowości jako wizualne przykłady charakterów. Test! Poznawanie samego siebie na podstawie wypełnionego testu na określenie charakterystycznego stylu zachowań.

6.10

Autorytet w sytuacjach trudnych
Sprawna komunikacja, czyli jak pokonać własne ograniczenia komunikacyjne. Asertywne rozbrajanie agresji, manipulacji i presji ze strony innych osób. Własne emocje, jak je poskromić i twórczo wykorzystać w relacjach z ludźmi. Komunikacja dostosowana do trudnych sytuacji. Jak unikać manipulacji i tzw. gier psychologicznych.

6.11

Wizerunek i zasady dress code'u w pracy nauczyciela
Public relations. Komunikacja niewerbalna i mowa ciała. Wizerunek nauczyciela/pracownika. Standardy wyglądu – dress code. Reguły obyczajowe.

6.12

Zasoby osobiste, strategie i siły sygnaturowe a zarządzanie stresem w pracy nauczyciela
Orientacja na stan versus działanie w sytuacji silnego stresu - autodiagnoza osobistych uwarunkowań. Implementacja intencji – narzędzie radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela. Autodiagnoza osobistych paradygmatów w edukacji. Siły sygnaturowe w kształtowaniu postaw nauczycielskich.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj