Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte są organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców (np. szkolenia rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli, uczniów czy rodziców). Szkolenia zamknięte mogą być realizowane jako pojedyncze szkolenia lub w formie PROGRAMÓW DOSKONALENIA. Pojedyncze szkolenie zamknięte w ofercie EMPIRII określamy mianem MODUŁ. Moduły powiązane tematycznie współtworzą OBSZARY DOSKONALENIA. Obecnie w ofercie Empirii występuje ponad 150 modułów szkoleń zamkniętych, które są pogrupowane według 6 obszarów doskonalenia.

 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
EFEKTYWNOŚĆ W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ
RELACJE W EDUKACJI
PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA
ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

 

 

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj