1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

  Moduły

1.1

Adaptacja w przedszkolu
Adaptacja – dlaczego jest trudna zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Autorytet nauczyciela – sposoby jego wzmocnienia.Udział rodziców w programie adaptacyjnym – sposoby zaangażowania do wspólnego działania.

1.2

Jak kreować samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym?
Sposoby zachęcania dziecka do podjęcia samodzielnych działań. Pozytywy i negatywy samodzielności dziecka.Rola dorosłego w procesie kształtowania samodzielności. Wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania samodzielnychdoświadczeń przez dziecko.

1.3

Jak planowo organizować dzień swojej pracy, czyli dzieci lubią stałość i rytm
Planowanie dnia w przedszkolu od poranka po zakończenie dnia; wprowadzanie stałych rytuałów, wykorzystanie znakówgraficznych w planowaniu pracy wspólnie z dziećmi, ustalanie zasad współpracy między osobami dorosłymi prowadzącymi grupę

1.4

Jak stosować innowacje w pracy z dzieckiem przedszkolnym?
Innowacja i eksperyment w pracy nauczyciela przedszkola – kontekst prawny. Przesłanki stosowania w przedszkolu innowacyjnych,niekonwencjonalnych rozwiązań. Wpływ rozwiązań nowatorskich, innowacyjnych oraz eksperymentów na rozwój dzieci. Wybrane metody pracy z dzieckiem przedszkolnym.

1.5

Zabawy ruchowe z elementami integracji sensorycznej w przedszkolu
Znaczenie aktywności ruchowej dziecka w dojrzewaniu układu nerwowego i jego wpływ na wspomaganie integracji sensorycznej. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy rozwijające zmysły. Gry i zabawy wspierające prawidłowy odbiór bodźców sensorycznych. Zabawy wspierające rozwój motoryki dużej i małej.

1.6

Jak nauczyć przedszkolaka rozpoznawać swoje uczucia i radzić sobie z nimi?
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Empatia w procesie rozwoju dziecka. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Empatyczny język komunikacji.

1.7

Jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów i konfliktów?
Przyczyny problemów wychowawczych. Sposoby prowadzenia dialogu dorosłego z dzieckiem. Techniki nawiązywania poprawnych relacji dziecko – dorosły. Pochwała opisowa a ocena – wpływ na rozwój osobowości.

1.8

Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny
Współczesny system wychowawczy – kara czy ponoszenie konsekwencji własnych zachowań. Kiedy kara jest konieczna i skuteczna? Rodzaje nagród i sposoby ich wykorzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Metody, sposoby i techniki zapobiegające niewłaściwym zachowaniom dziecka. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu kar i nagród w grupie dziecięcej.

1.9

Jak pomóc przedszkolakowi w przekroczeniu progu edukacyjnego i osiągnięciu sukcesu w szkole?
Obowiązki nauczyciela dotyczące gotowości szkolnej – podstawa prawna. Oczekiwania i potrzeby rodzica. Definicja gotowości –dojrzałości szkolnej. Sfery dojrzałości szkolnej. Podstawa programowa – wymagania (szkoła – przedszkole). Grupy wsparcia – diagnoza mocnych i słabych stron dziecka. Dobór metod do indywidualnej pracy z dzieckiem.

1.10

Jak realizować podstawę programową metodą projektu?
W jaki sposób przeprowadzić projekt w grupie dzieci 5-, 6-letnich – od wprowadzenia po zakończenie. Analiza podstawy programowej realizowanej w projekcie. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w realizowanym projekcie. Wykorzystanie mocnych stron dzieci, potencjału grupy. Jak zastąpić tradycyjny przewodnik metodyczny pracą metodą projektu.

1.11

Wszystko w zasięgu ręki, czyli jak wykorzystać w zabawie to, co mamy w Sali
Co i jak można wykorzystać do zabawy i nauki? Planowanie zabaw z wykorzystaniem pomocy "w zasięgu ręki". Nauczyciel "iskrą" atrakcyjnych, a zarazem prostych zabaw, czyli jak wzbudzić zainteresowanie dzieci i rozpocząć dobrą zabawę.

1.12

Jak zachęcić niejadków do jedzenia, czyli promocja zdrowego żywienia
Wprowadzanie rytuałów wspólnego spożywania posiłków. Nauka degustowania potraw znanych i nieznanych. Kulinarne zagadki. Wspólne "kuchcikowanie". Kultura przy stole.

1.13

"W co i jak się bawić na naszym podwórku" – bezpieczne i rozwijające zabawy w plenerze
Ustalanie zasad bezpiecznej zabawy. Atrakcyjne wykorzystanie sprzętu rekreacyjnego. Planowane zabawy "podwórkowej" z całą grupą, małymi zespołami lub indywidualnie. Planowanie zadań realizowanych w plenerze.

1.14

"Proste sposoby na każdy poranek"
Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy powitaniu dzieci. Sposoby prowadzenia rozmów indywidualnych, przekazywania pozytywnych emocji na resztę dnia. Pomysły na poranne zabawy. Ustalanie planu dnia.

1.15

Muzyka, taniec, teatr i śpiew – metody aktywizujące w przedszkolu
Zastosowanie aktywizujących metod w pracy z dziećmi: metoda Orffa, metody aktywizujące wg J. Krzyżanowskiej, metoda Batii Strauss, metoda storyline, metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, edukacja przez ruch – metoda D. Dziamskiej, pedagogika zabawy, kinezjologia.

1.16

Zabawy i ćwiczenia uczące logicznego myślenia
Ćwiczenia usprawniające myślenie analityczne. Zabawy pozwalające na wyjście poza bariery – myślenie nieszablonowe. Gry i zabawy strategiczne. Gry i zabawy kształtujące umiejętność przewidywania oraz wnioskowania.

1.17

Pedagogika cyrku w pracy z przedszkolakami
Ćwiczenia cyrkowe dla przedszkolaków w przedszkolu: żonglerka chustkami i piłeczkami, akrobatyka partnerska i zespołowa, zadania równoważne, elementy clownady, zadania z chustą animacyjną. Stosowanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ruchu kreatywnego Rudolfa Labana. Wspieranie dziecka poprzez zabawę według Lawrence Cohena.

1.18

W jaki sposób kształtować prawidłowy typ więzi u dzieci w wieku przedszkolnym?
Teoria przywiązania Johna Bowlby'ego. Kształtowanie stylu przywiązania. Konsekwencje ukształtowania konkretnej matrycy więzi: poznawcze, emocjonalne, neuropsychologiczne, społeczne. Styl więzi nauczyciela w przedszkolu, a wpływ na jego postawę w relacji z dziećmi.

1.19

Montessoriańskie pomoce rozwojowe w edukacji przedszkolnej
Wykorzystanie w pracy z dziećmi montessoriańskich pomocy rozwojowych związanych z życiem codziennym, doskonaleniem zmysłów, edukacją językową, matematyczną i kosmiczną. Zasady tworzenia materiału rozwojowego i przygotowania otoczenia, zachęcającego dziecko do działania i rozwijania samodzielności.

1.20

Przedszkolaki w cyfrowym świecie
Szanse i zagrożenia wykorzystywania TIK w przedszkolu. Quiver czyli rozszerzmy rzeczywistość. Tablica interaktywna w przedszkolu. Gry z learningapps i nie tylko. Nauczyciel twórcą materiałów edukacyjnych. Awatarkowa grupa z Class Dojo. Pomysł na e-portfolio.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj