• Praca z uczniem autystycznym
  • Pozytywna dyscyplina w praktyce - Poznań 2020
  • Pomagamy zrozumieć algebrę
  • Akademia trenerów Empirii - Poznań 2020
  • Wypadki w szkole, organizacja wycieczek - Bezpeiczeństwo w szkole
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Poznań 2020
  • Zacznij planować z nami nowy semestr szkoleniowy

AKTUALNOŚCI

W zarządzaniu placówką oświatową dyrektor ma obowiązek współpracy ze związkami zawodowymi. Zakres tej współpracy oraz tryb postępowania wobec związków zawodowych jest ściśle określony w przepisach prawa. Również przepisy prawa wyznaczają zakres praw i obowiązków związków zawodowych wobec dyrektora szkoły jako osoby wykonującej funkcję pracodawcy. W zarządzaniu szkołą bardzo istotne jest również to, że przepisy prawa określają formy, w których współpraca ze związkami ma być realizowana: czy mają to być konsultacje, zasięganie opinii, czy też uzgodnienia. W każdym przypadku to na dyrektorze spoczywa odpowiedzialność z tytułu przestrzegania praw związków zawodowych, ale również w związku z tym, że dyrektor akceptuje takie działania związkowe, które nie mają swojego oparcia w przepisach prawa.

 

Od początku 2019 r. obowiązuje wiele nowych przepisów określających zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Dotyczą one przede wszystkim tego, z którymi związkami zawodowymi dyrektor musi współpracować, procedur współpracy i skutków niedochowania obowiązków ciążących na związkach zawodowych.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

  • właściwe zastosowanie przepisów prawa pracy i prawa związkowego,
  • zapoznanie z wymaganymi przez nowe przepisy procedurami współpracy ze związkami zawodowymi,
  • wykluczenie praktyk nienależytego postępowania w zakresie współpracy oraz ograniczenie działań przekraczających prawa związków zawodowych,
  • wykorzystanie przepisów prawa w celu ograniczenia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających szkołą i inną placówką oświatową.

Osoba prowadząca:

MAREK WALASZEK – prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organem prowadzącym i związkiem zawodowym, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA🎅
50 zŁ rabatu!
tylko do 24 grudnia 2019!
Zgłoś się na szkolenie do 24 grudnia – zapłać po szkoleniu –
oszczędzasz 50 zł!

 

Ekomyślnie
"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
Michel Quoist

OPINIE KLIENTÓW

"Trenerzy Empirii to pasjonaci, zaangażowani praktycy stosujący ciekawe i niekonwencjonalne metody pracy. Szkolenia prowadzone są w sposób dynamiczny ale elastyczny. Spotkałam też fajnych ludzi – wymiana doświadczeń była niezwykle ważnym elementem szkolenia. To świetne miejsce na podnoszenie swoich kwalifikacji"

"Szkolenia profesjonalne, organizowane z dbałością o klienta. Dużo intensywnej pracy i intensywnych wrażeń. Szkolenie z prawniczką prowadzone w sposób kompetentny, na podstawie bieżących zagadnień, które mnie interesowały. Pani adwokat Katarzyna Zagata jest konkretna, świetnie przygotowania i życzliwa. Sprawnie odpowiada na zadane pytania."
"Byłam na szkoleniu z Panią Małgorzatą Kaczyńską – świetne szkolenie. Odpowiedni dobór słów, znajomość procedur pokazuje, że Pani Małgosia jest praktykiem i wie o czym mówi. Swoją dużą wiedzę przekazuje w sposób przystępny, jednocześnie jest otwarta, życzliwa i przyjazna – jak cała Empiria. Dziękuję, że jesteście."

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ

Doskonalimy kompetencje najważniejszej grupy zawodowej
NAUCZYCIELI

DZISIAJ DLA JUTRA!

Bez nauczycieli nie byłoby lekarzy i prawników,
stolarzy i elektryków,
inżynierów i budowlańców...

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMATOREM

  

Informator 2019/2020 - Kompleksowa oferta szkoleń