Kalendarium szkoleń otwartych

Październik 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACICENAPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
18 października
godz. 17:15 – 19:30
Szkolenie
online
Agresja w grupie przedszkolnej

nauczyciele edukacji przedszkolnej

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ
19 października
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
online
Jak współpracować z roszczeniowymi rodzicami?

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ
21 października
godz. 10.00 – 15.00
Szkolenie
stacjonarne
Koszalin

Narzędzia prawne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową - Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyce

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 349 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ
26 października
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
online
 Jak sobie radzić z trudną klasą

wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolni

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ
27 października
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line

Szkoła podstawowa w kompetencjach kluczowa

nauczyciele szkół podstawowych

 149 złMarta Siwak ZAPISZ SIĘ
28 października
godz. 10.00 - 13.15
Szkolenie
on-line
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Przepisy prawa i praktyka ich stosowania

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele

 249 złKatarzyna Zagata ZAPISZ SIĘ
28 października
godz. 10.00 - 15.00
Szkolenie
stacjonarne
Szczecin
Zarządzanie zespołem, czyli kim? - Pracownikami, kolegami, ludźmi?

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 349 złJoanna Flis ZAPISZ SIĘ

Listopad 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACICENAPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
3 listopada
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Nauczyciel wspomagający w szkole

nauczyciele szkół podstawowych

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ
4 listopada
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line

Zebrania z rodzicami. Jak budować przestrzeń dobrych relacji?

nauczyciele szkół podstawowych

 149 złMarta Siwak ZAPISZ SIĘ
8 listopada
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line

Pomysły na przyjemną i efektywną lekcję. Nowoczesne i skuteczne metody nauczania.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 149 złMarta Siwak ZAPISZ SIĘ
16 listopada
godz. 17:15 – 19:30
Szkolenie
on-line

Kreatywne triki na usprawnienie dziecięcej motoryki.

nauczyciele edukacji przedszkolnej

 149 złMonika Zyga ZAPISZ SIĘ
17 listopada
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Praca z uczniem - sprawcą agresji

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek, dyrektorzy

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ
18 listopada
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line

Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela

nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 190 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ
23 listopada
godz. 10:00 – 15:00
Szkolenie
stacjonarne
Szczecin

Powszechne Prawo Pracy a Karta Nauczyciela

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 349 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ
23 listopada
godz. 17:15 – 19:30
Szkolenie
on-line

Laboratorium przedszkolaka. Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć

nauczyciele edukacji przedszkolnej

 149 złMonika Zyga ZAPISZ SIĘ
24 listopada
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
KLASA NA MEDAL! Niezawodne sposoby na godzinę wychowawczą i nie tylko!nauczyciele szkół podstawowych 149 złMarta Siwak ZAPISZ SIĘ
30 listopada
godz. 10:00 – 15:00
Szkolenie
stacjonarne
Poznań

Powszechne Prawo Pracy a Karta Nauczyciela

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 349 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ
25 listopada
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolni

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ

Grudzień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACICENAPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 grudnia
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Uczeń z obniżonym nastrojem i depresją

nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

 149 złMałgorzata Kaczyńska ZAPISZ SIĘ
2 grudnia
godz. 10:00 – 13:15
Szkolenie
On-line

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w szkole/placówce oświatowej. Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 249 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ
7 grudnia
godz. 10:00 – 15:00
Szkolenie
stacjonarne
Szczecin

Proces oceniania. Wewnątrzszkolne regulacje w kontekście obowiązujących przepisów i zdrowego rozsądku

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 349 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ
7 grudnia
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
Zebrania z rodzicami jak budować przestrzeń dobrych relacji?nauczyciele szkół podstawowych 149 złMarta Siwak ZAPISZ SIĘ
9 grudnia
godz. 10:00 – 15:00
Szkolenie
On-line

Proces oceniania. Wewnątrzszkolne regulacje w kontekście obowiązujących przepisów i zdrowego rozsądku

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 249 złMarek Walaszek ZAPISZ SIĘ