Kalendarium szkoleń otwartych

Kwiecień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
19 kwietnia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkoludyrektorzy przedszkoli, specjaliści i nauczycieleMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
20 kwietnia
godz. 13.00-15.15
Szkolenie On-line
Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym, możliwości wsparcia w okresie pandemiipracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni, nauczyciele, wychowawcyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
21 kwietnia
godz. 16.00-18.15
Szkolenie
On-line
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowychnauczyciele ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowychAgata Karolczyk-KozyraZAPISZ SIĘ
22 kwietnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Awans zawodowy nauczycielanauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
26 kwietnia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Działania profilaktyczne i interwencyjne w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i z niepełnosprawnością sprzężonąnauczyciele/wychowawcy i specjaliści Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, zespołów szkół szpitalnych; przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi; wicedyrektorzy, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
27 kwietnia
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Powszechne prawo pracy a karta nauczyciela. Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników w szkolenauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
28 kwietnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Neurodydaktyka praktyka, czyli 101 sposobów na motywację podczas lekcjinauczyciele szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
29 kwietnia
godz. 14.45-17.00
Szkolenie On-line
Lekcje online bez nudy w edukacji wczesnoszkolnejszkolenie otwarte dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swoich szkołach korzystają z pakietu Office 365 (Microsoft TEAMS)Magdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
29 kwietnia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie
On-line
Kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnymnauczyciele edukacji przedszkolnej; terapeuci zajęciowi, instruktorzy zajęć pozalekcyjnychMonika ZygaZAPISZ SIĘ

Maj 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
5 maja
godz. 17.00-19.15
Szkolenie
On-line
Nauczyciel wspomagający w szkole. Największe wyzwania w praktyce

pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, wicedyrektorzy, dyrektorzy

Małgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
6 maja
godz. 14.00-16.15
Szkolenie On-line
Dyrektor i nauczyciel w postępowaniu cywilnym i karnym, czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniamidyrektorzy, nauczyciele, pedagodzyKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
6 maja
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Jak nauczyć się uczyć. Skuteczne sposoby na pamięć i koncentracjęnauczyciele szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
11 maja
godz. 17.15-19.30
Szkolenie
On-line
Laboratorium przedszkolaka. Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć.nauczyciele edukacji przedszkolnejMonika ZygaZAPISZ SIĘ
12 maja
godz. 13.00-15.15
Szkolenie On-line
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA czyli konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznejpracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
13 maja
godz. 10.00-13.15
Szkolenie
On-line
Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach. Przepisy prawa i praktyka stosowania.

 dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Marek WalaszekZAPISZ SIĘ
18 maja
godz. 10.00-12.15
Szkolenie
On-line
Realizacja procesu oceniania i klasyfikowania w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i środków komunikacji na odległość. Podstawy prawne i faktyczne, dokumentowanie, tryb i warunki procesu oceniania i klasyfikowania nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
19 maja
godz. 16.00-18.15
Szkolenie
On-line
Powtórzenie - czas na przebudzenie. Sposoby na przygotowanie ucznia do egzaminu z przedmiotów humanistycznych.nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychAgata Karolczyk-KozyraZAPISZ SIĘ
20 maja
godz. 14.00-17.15
Szkolenie On-line
Odpowiedzialność prawna szkoły, uczniów i rodziców w cyberprzestrzeni, czyli jak zgodnie z prawem rozwiązywać problemy zw. z nauczaniem zdalnym i nie tylkodyrektorzy, nauczyciele, pedagodzyKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
25 maja
godz. 16.30-18.45
Szkolenie
On-line
Ewaluacja końcoworoczna pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia i dokumentowanie

nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy

Małgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
27 maja
godz. 16.00-18.15
Szkolenie
On-line
Awans zawodowy nauczycielanauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychAgata Karolczyk-KozyraZAPISZ SIĘ

Sierpień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
16-18 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkoły

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Joanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘX
18-20 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkołyDyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychJoanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘX