Kalendarium szkoleń otwartych

marzec 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
29 marca
godz. 10:00 - 12:15
Szkolenie
Online
OCENA/SAMOOCENA PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych199 zł  brutto/osobę
BEATA WIERZBA
dyrektorka szkoły, specjalizuje się w organizacji pracy szkoły i prawie oświatowym
 


30 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMPETENCJACH KLUCZOWA - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


kwiecień 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
3 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


3 kwietnia
godz. 12:00 - 15:15
Szkolenie
Stacjonarne
Empiria - Szczecin, ul. W. Broniewskiego 12
OCENA/SAMOOCENA PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
BEATA WIERZBA
dyrektorka szkoły, specjalizuje się w organizacji pracy szkoły i prawie oświatowym
 


4 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


4 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA PO ZMIANACH - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
JOANNA POŁEĆ-TRUSIUK
pedagog specjalny, logopeda, terapeuta, dyrektor szkoły
 


12 kwietnia
godz. 10:00 - 14:15
Szkolenie
Online
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 130 000 ZŁ W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji, pracownicy JST299 zł  brutto/osobę
IWONA MILLER-RUTKOWSKA
prawnik, dyrektor biura ds. zamówień publicznych w JST
 


13 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SKUTECZNE METODY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


14 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY - Dostosowania i modyfikacje w IPET - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
JOANNA POŁEĆ-TRUSIUK
pedagog specjalny, logopeda, terapeuta, dyrektor szkoły
 


18 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ Z OBNIŻONYM NASTROJEM i DEPRESJĄ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


18 kwietnia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ZMIANY W KODEKSIE PRACY - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


18 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć. - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


19 kwietnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK, UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


20 kwietnia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
Szczecin - Empiria, ul. W. Broniewskiego 12
ZMIANY W KODEKSIE PRACY - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji499 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


20 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SAMOUSZKODZENIA NIESAMOBÓJCZE - Jak pomóc osobie, która rani swoje ciało? - więcej» Rady Pedagogiczne, wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
dr ROMUALDA KOSMATKA
psycholog, pedagog i certyfikowany terapeuta terapii systemowej indywidualnej i rodzin
 


24 kwietnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


25 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ORTOGRAFIA I GRAMATYKA KROK PO KROKU - więcej» nauczyciele j. polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


25 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


26 kwietnia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
Empiria - Szczecin, ul. W. Broniewskiego 12
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych499 zł  brutto/osobę
HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 


27 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEM - więcej» nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


maj 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
9 maja
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
WARSZAWA, Browary Warszawskie; ul. Grzybowska 56
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych499 zł  brutto/osobę
HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 


9 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNĄ KLASĄ? - więcej» wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


10 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


11 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NARZĘDZIOWNIK WYCHOWAWCY - metody i techniki wpływające na efektywną integrację - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


18 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


18 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ZEBRANIA Z RODZICAMI Jak Cię odbierają - tak Cię doceniają i z Tobą współpracują - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


23 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE W PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


23 maja
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


24 maja
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


25 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


30 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


czerwiec 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
5 - 6 czerwca
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ABC SPRAW KADROWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Praktyczny kurs rozwiązań prawnych i administracyjnych - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji, pracownicy JST598 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


6 czerwca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EWALUACJA KOŃCOWOROCZNA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - więcej» specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, pracownicy PPP169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


lipiec 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
10 - 12 lipca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
SZKLARSKA PORĘBA - Hotel EUROPA – GÓRNICZA STRZECHA
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·         2190 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2490 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet B – 3 noclegi

·         2390 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2690 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


12 - 14 lipca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
SZKLARSKA PORĘBA - Hotel EUROPA – GÓRNICZA STRZECHA
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·         2190 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2490 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet B – 3 noclegi

·         2390 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2690 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


sierpień 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
16 - 18 sierpnia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
GDAŃSK – DWÓR UPHAGENA
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

 >>> BRAK MIEJSC - ZAPISY NA LISTĘ REZERWACYJNĄ

·         2390 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2790 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

Pakiet B – 3 noclegi  

 >>> BRAK MIEJSC - ZAPISY NA LISTĘ REZERWACYJNĄ

·         2635 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         3220 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

Pakiet C – bez noclegów

·         1890 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


wrzesień 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
27 - 29 września
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
MIĘDZYZDROJE – BEL MARE Resort
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·         2290 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2590 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet B – 3 noclegi

·         2490 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2940 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy),możliwość, monitorowanego parkingu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym