Kalendarium szkoleń otwartych

maj 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
24 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA, czyli co przed zakończeniem roku szkolnego każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele249 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 40 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,nauczyciele190 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 40 zł/osobę)
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
SKUTECZNE METODY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA - szczegółynauczyciele149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 maja
godz. 10:00 - 13:30
Szkolenie
Online
REJESTR UMÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nowe obowiązki placówek oświatowych od 1 lipca 2022 r. - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji285 zł  brutto/osobę
Joanna Martyniuk – Placha ZAPISY INDYWIDUALNE

31 maja
godz. 16:30 - 18:45
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych249 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 40 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
31 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI? - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

czerwiec 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 czerwca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
EWALUACJA KOŃCOWOROCZNA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - szczegółyspecjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele,pracownicy PPP149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
2 czerwca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,nauczyciele190 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 40 zł/osobę)
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
2 czerwca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - szczegółyterapeuci zajęciowi,nauczyciele edukacji przedszkolnej149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Monika Zyga ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
6 czerwca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
KONSTRUOWANIE I EWALUACJA IPET-ów W PRAKTYCE - szczegóły liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
6 czerwca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. ZASADY OPRACOWANIA, KONIECZNA TREŚĆ I WARUNKI POPRAWNOŚCI - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji349 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

7 czerwca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
KODOWANIE RUCHEM, CZYLI JAK KODOWAĆ WYKORZYSTUJĄC RUCH DO INTEGRACJI UKŁADÓW ZMYSŁOWYCH - szczegółynauczyciele edukacji przedszkolnej149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marta Piegza ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
7 czerwca
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. ZASADY OPRACOWANIA, KONIECZNA TREŚĆ I WARUNKI POPRAWNOŚCI - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji249 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

9 czerwca
godz. 10:00 - 13:30
Szkolenie
Online
REJESTR UMÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nowe obowiązki placówek oświatowych od 1 lipca 2022 r. - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji285 zł  brutto/osobę
Joanna Martyniuk – Placha ZAPISY INDYWIDUALNE

14 czerwca
godz. 10:00 - 14:15
Szkolenie
Online
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 130 000 ZŁ W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji289 zł  brutto/osobę
Iwona Miller-Rutkowska ZAPISY INDYWIDUALNE

lipiec 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
11 - 13 lipca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Wyjazdowe
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych

od 1980 zł brutto

Hubert Teichert Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

sierpień 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
16 - 18 sierpnia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Wyjazdowe
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych

od 1980 zł brutto

Hubert Teichert Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

18 - 20 sierpnia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Wyjazdowe
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych

od 1980 zł brutto

Hubert Teichert Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

wrzesień 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
21 - 23 września
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Wyjazdowe
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych

od 1980 zł brutto

Hubert Teichert Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE