Kalendarium szkoleń otwartych

grudzień 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
9 grudnia
godz. 10:00 - 16:00
Szkolenie
Stacjonarne
Szczecin - Hotel COURTYARD by MARRIOTT, SZCZECIN, Brama Portowa 2
ANALIZA TRANSAKCYJNA i GRY PSYCHOLOGICZNE W PRAKTYCE DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych499 zł  brutto/osobę
Hubert Teichert ZAPISY INDYWIDUALNE

12 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KREATYWNE TRIKI NA USPRAWNIANIE DZIECIĘCEJ MOTORYKI Ćwiczenia, zabawy, inspiracje ciekawych zajęć. - szczegółyspecjaliści szkolni/przedszkolni

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Monika Zyga ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
13 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ Z OBNIŻONYM NASTROJEM i DEPRESJĄ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
14 grudnia
godz. 10:00 - 14:15
Szkolenie
Online
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 130 000 ZŁ W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji,pracownicy JST299 zł  brutto/osobę
Iwona Miller-Rutkowska ZAPISY INDYWIDUALNE

15 grudnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SOS dla relacji. Efektywna integracja zespołu klasowego - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

styczeń 2023r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
10 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNĄ KLASĄ? - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
11 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
KLUCZE DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, CZYLI ATRAKCYJNE METODY PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA NA KAŻDĄ LEKCJĘ - szczegółynauczyciele szkół podstawowych

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
12 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. Warunki poprawności wynikające z przepisów prawa i właściwych zapisów w statucie szkoły - szczegółynauczyciele,Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę

1790 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

2190 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
17 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
NARRACJE I KSIĄŻKI OBRAZKOWE W EDUKACJI MATEMATYCZNEJ na poziomie przedszkola i klas 1-3 - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Barbara Bilewicz ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
17 stycznia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
POZNAŃ
POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji499 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

18 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
18 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 30 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
18 stycznia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
SZCZECIN
AUTONOMIA czy ZALEŻNOŚĆ W BUDOWANIU RELACJI INTERPERSONALNYCH DYREKTORA W KONTEKŚCIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych499 zł  brutto/osobę
Hubert Teichert ZAPISY INDYWIDUALNE

19 stycznia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji299 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

24 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
INNOWACJE PEDAGOGICZNE W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Barbara Bilewicz ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SOS dla relacji. Efektywna integracja zespołu klasowego - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 stycznia
godz. 13:00 - 15:15
Szkolenie
Online
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA - szczegółyRady Pedagogiczne,pracownicy PPP249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
26 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA PO ZMIANACH - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,specjaliści szkolni/przedszkolni,Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę

1790 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

2190 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Joanna Połeć-Trusiuk ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

luty 2023r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
6 - 7 lutego
godz. 10:00 - 13:30
Szkolenie
Online
ABC SPRAW KADROWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Praktyczny kurs rozwiązań prawnych i administracyjnych - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji,pracownicy JST598 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

7 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
Działania profilaktyczne i interwencyjne w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i z niepełnosprawnością sprzężoną - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
8 lutego
godz. 16:30 - 19:30
Szkolenie
Online
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK, UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne

249 zł brutto/osobę

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

2490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
8 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEM - szczegółyRady Pedagogiczne,wychowawcy,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
9 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
INNOWACJE I PROJEKTY MATEMATYCZNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III - szczegółynauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Barbara Bilewicz ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
16 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
IPET I WOPFU W PRAKTYCE, czyli jak realizować indywidualne potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami - szczegóły liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Joanna Połeć-Trusiuk ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
21 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ? Sprawdzone sposoby na odpowiedzialność ucznia za postępy w uczeniu się - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele szkół ponadpodstawowych,nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
22 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami? - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
28 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele edukacji przedszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
28 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM i WCZESNOSZKOLNYM - szczegółyterapeuci zajęciowi,Rady Pedagogiczne,nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Monika Zyga ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

marzec 2023r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 marca
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
2 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NEURODYDAKTYKA PRAKTYKA - CZYLI 101 SPOSOBÓW NA MOTYWACJĘ PODCZAS LEKCJI - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
6 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ZRÓŻNICOWANA KLASA Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zespole klasowym - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Joanna Połeć-Trusiuk ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
7 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
15 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
METODA PROJEKTU W EDUKACJI DZIECKA - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Barbara Bilewicz ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
15 marca
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
PRAWO RODZINNE W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
16 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NIESZABLONOWE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO - szczegółynauczyciele języka polskiego169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
21 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI? - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
23 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
IPET I WOPFU W PRAKTYCE, czyli jak realizować indywidualne potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

Joanna Połeć-Trusiuk ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
29 marca
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I MOLESTOWANIU W SZKOLE? - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

30 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMPETENCJACH KLUCZOWA - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

kwiecień 2023r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
4 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Monika Zyga ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
13 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SKUTECZNE METODY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
18 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PRACA Z UCZNIEM - SPRAWCĄ AGRESJI - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
19 kwietnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK, UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,Rady Pedagogiczne,nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
21 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć. - szczegółyRady Pedagogiczne,nauczyciele edukacji przedszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do osób

(powyżej osób – dopłata 50 zł/osobę)
Monika Zyga ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z UCZNIEM Z ADHD W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - szczegółyRady Pedagogiczne,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ORTOGRAFIA I GRAMATYKA KROK PO KROKU - szczegółynauczyciele j. polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób

(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH