Kalendarium szkoleń otwartych

Maj 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
17 maja
godz. 12.00-15.15
Szkolenie
On-line
 Rozliczanie czasu pracy i naliczanie wynagrodzenia pracownikom szkołydyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych; pracownicyMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
18 maja
godz. 10.00-12.15
Szkolenie
On-line
Realizacja procesu oceniania i klasyfikowania w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i środków komunikacji na odległość. Podstawy prawne i faktyczne, dokumentowanie, tryb i warunki procesu oceniania i klasyfikowania nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
18 maja
godz. 17.15-19.30
Szkolenie
On-line
EDU-FRAJDA, zabawy leśne, parkowe i podwórkowe kształtujące kompetencje kluczowenauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; terapeuci zajęciowiMonika ZygaZAPISZ SIĘ
20 maja
godz. 14.00-17.15
Szkolenie On-line
Odpowiedzialność prawna szkoły, uczniów i rodziców w cyberprzestrzeni, czyli jak zgodnie z prawem rozwiązywać problemy zw. z nauczaniem zdalnym i nie tylkodyrektorzy, nauczyciele, pedagodzyKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
20 maja
godz. 17.00-19.15
Szkolenie
On-line
Jak współpracować z roszczeniowymi rodzicami?

nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

Małgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
25 maja
godz. 16.30-18.45
Szkolenie
On-line
Ewaluacja końcoworoczna pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia i dokumentowanie

nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy

Małgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
27 maja
godz. 16.00-18.15
Szkolenie
On-line
Awans zawodowy nauczycielanauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ

Czerwiec 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
8 czerwca
godz. 16.00-18.15
Szkolenie On-line
Ewaluacja końcoworoczna pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia i dokumentowanienauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
9 czerwca
godz. 16.00-18.15
Szkolenie
On-line
Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatunauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
10 czerwca
godz. 16.00-18.15
Szkolenie
On-line
Realizacja procesu oceniania i klasyfikowania w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i środków komunikacji na odległośćnauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
11-12 czerwca
godz. 10.00-14.00
Choszczno
Praca z dzieckiem autystycznymnauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ

Lipiec 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
12-14 lipca
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkoły

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Joanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘX

Sierpień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
16-18 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkoły

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Joanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘ
Zapisy tylko na listę rezerwową!
X
18-20 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkołyDyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychJoanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘ
Zapisy tylko na listę rezerwową!
X