Kalendarium szkoleń otwartych

Grudzień 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
2 grudnia
godz. 16.00-18.15
Szkolenie On-line
Jak nauczyć się uczyć
Skuteczne sposoby na pamięć i koncentrację
nauczyciele szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
3 grudnia
godz. 10.00-12.30
Szkolenie On-line
Realizacja procesu oceniania i klasyfikowania w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i środków komunikacji na odległośćnauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
3 grudnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem - sprawcą agresji.
Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo.
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
7 grudnia
godz. 16.00-18.15
Szkolenie On-line
Uczymy ułamkównauczyciele matematyki klas 4-8Agata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
7 grudnia
godz. 16.30-18.45
Szkolenie On-line
Nauka zdalna z OneNoteszkolenie otwarte dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swoich szkołach korzystają z pakietu Office 365 (Microsoft TEAMS)Magdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
8 grudnia
godz. 14.00-16.15
Szkolenie On-line
Nauczyciel wspomagający w szkole. Największe wyzwania w praktyce.pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, wicedyrektorzy, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
8 grudnia
godz. 16.45-19.00
Szkolenie On-line
Sposoby na motywację uczniów w nauczaniu zdalnym i nie tylkonauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolniJoanna FlisZAPISZ SIĘ
9 grudnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Działania profilaktyczne i interwencyjne
w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i z niepełnosprawnością sprzężoną
nauczyciele/wychowawcy i specjaliści Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, zespołów szkół szpitalnych; przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi; wicedyrektorzy, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
9 grudnia
godz. 16.30-19.00
Szkolenie On-line
Realizacja procesu oceniania i klasyfikowania w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i środków komunikacji na odległośćnauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
10 grudnia
godz. 10.00-12.30
Szkolenie On-line
Procedury postępowania w zakresie obowiązku nauki i obowiązku szkolnegodyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
10 grudnia
godz. 14.00-16.15
Szkolenie On-line
 Praca z uczniem ze spectrum autyzmu (ASD). Standardy wsparcia i techniki interwencji w szkole i w przedszkolu.wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolniMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
10 grudnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Wystąpienia publiczne w czasach online
Jak zadbać o swój wizerunek w prowadzeniu lekcji i spotkań z rodzicami online
dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowychKatarzyna MajewskaZAPISZ SIĘ
15 grudnia
godz. 16.00-18.30
Szkolenie On-line
Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą?dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ