Kalendarium szkoleń otwartych

Październik 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
29 października
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym. Możliwości wsparcia w szkolenauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówekMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ

Listopad 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
02 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauczanie zdalne z MS TEAMS. Poziom podstawowy.nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnychMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
03 listopada
godz. 17.00-19.00
Szkolenie On-line
Kreatywne triki na usprawnianie dziecięcej motorykinauczyciele edukacji przedszkolnejMonika ZygaZAPISZ SIĘ
04 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line

Jak rozwijać kompetencje matematyczne ucznia Zastosowanie matematyki w życiu codziennym

nauczyciele matematyki i edukacji wczesnoszkolnejAgata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
04 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów w sytuacji nauczania na odległość i nie tylko?nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówekMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
05 listopada
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołachdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
09 listopada
godz. 16.00-18.15
Szkolenie On-line
Uczymy rachunków. Bank pomysłów na naukę sprawnego liczenia.nauczyciele matematyki i edukacji wczesnoszkolnejAgata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
09 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauczanie zdalne z MS TEAMS. Poziom zaawansowany.nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnychMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
10 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Stres adaptacyjny nauczyciela w przeobrażonej przez pandemię rzeczywistościnauczyciele, dyrektorzy, specjaliści szkolniJoanna FlisZAPISZ SIĘ
12 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem autystycznym. Standardy wsparcia i techniki interwencji w szkole i w przedszkoluwychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolniMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
13 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak sobie radzić z trudną klasą? wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolniMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
16 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Przedszkole online - narzędziowniknauczyciele edukacji przedszkolnejMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
16 listopada
godz. 13.00-15.30
Szkolenie On-line
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a skonfliktowani rodzice ucznia, czyli konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznejpracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
17 listopada
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Procedury postępowania w zakresie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego wraz ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania obowiązkówdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
18 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem - sprawcą agresji
Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
19 listopada
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu.dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści szkolniKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
23 listopada
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Pomysły na przyjemną i efektywną lekcję.
Nowoczesne metody nauczania podczas pracy zdalnej i nie tylko.
nauczyciele języka polskiego szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
24 listopada
godz. 17.00-19.30
Szkolenie On-line
Ochrona dóbr osobistych nauczyciela, czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczycieleKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ