Kalendarium szkoleń otwartych

Lipiec 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
12-14 lipca
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkoły

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Joanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘX

Sierpień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
16-18 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkoły

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Joanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘ
Zapisy tylko na listę rezerwową!
X
18-20 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkołyDyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychJoanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘ
Zapisy tylko na listę rezerwową!
X