Kalendarium szkoleń otwartych

Marzec 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauczyciel wspomagający w szkole. Największe wyzwania w praktyce.pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, wicedyrektorzy, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
2 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Indywidualizacja w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnyminauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
3 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Moc Wakeleta, czyli jak ułatwić pracę sobie i uczniom podczas nauczania zdalnego, hybrydowego i stacjonarnegonauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychAgata Karolczyk-KozyraZAPISZ SIĘ
04 marca
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Arkusz organizacyjny szkoły. Planowanie i wykonywanie czynności kadrowych w szkole, w związku z organizacją roku szkolnegodyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
4 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą?dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
9 marca
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Kreatywne triki na usprawnianie dziecięcej motoryki. Ćwiczenia, zabawy, inspiracje ciekawych zajęć.nauczyciele edukacji przedszkolnejMonika ZygaZAPISZ SIĘ
10 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem-sprawcą agresji. Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo.nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
11 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Neurodydaktyka praktyka, czyli 101 sposobów na motywację podczas lekcjinauczyciele szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
15 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Pomagamy zrozumieć algebręnauczyciele matematyki klas 4-8Agata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
16 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line

Powtórzenie, czyli czas na przebudzenie. O niekonwencjonalnych metodach powtarzania materiału.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychAgata Karolczyk-KozyraZAPISZ SIĘ
17 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu. Standardy wsparcia i techniki interwencji w szkole i w przedszkoluwychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolniMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
18 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu.dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści szkolniKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
19 marca
godz. 10.00-12.15
Szkolenie On-line
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznejdyrektorzy, specjaliści szkolni, nauczyciele i wychowawcyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
23 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycieladyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
25 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak sobie radzić z trudną klasą?wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolniMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
30 marca
godz. 13.00-15.15
Szkolenie On-line
Ochrona dóbr osobistych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznychdyrektorzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-PedagogicznychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ

Kwiecień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
7 kwietnia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Agresja w grupie przedszkolnejnauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
8 kwietnia
godz. 16.00-19.15
Szkolenie On-line
Ochrona dóbr osobistych nauczyciela, czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczycieleKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
9 kwietnia
godz. 10.00-12.15
Szkolenie On-line
Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym. Możliwości wsparcia w szkole.pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni, nauczyciele, wychowawcyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
13 kwietnia
godz. 16.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauczyciel w postępowaniu cywilnym i karnymdyrektorzy, nauczyciele, pedagodzyKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
14 kwietnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów w sytuacji nauczania na odległość i nie tylko?nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówekMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
15 kwietnia
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Rozliczanie czasu pracy i naliczanie wynagrodzenia pracownikowi szkołydyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych; pracownicy administracji szkolnejMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
19 kwietnia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkoludyrektorzy przedszkoli, specjaliści i nauczycieleMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
20 kwietnia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie
On-line
Laboratorium przedszkolaka. Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć.nauczyciele edukacji przedszkolnejMonika ZygaZAPISZ SIĘ
22 kwietnia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Awans zawodowy nauczycielanauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ

Sierpień 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
16-18 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkoły

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Joanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘX
18-20 sierpnia
Szkolenie
stacjonarne
ABC skuteczności dyrektora szkołyDyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychJoanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘX