Kalendarium szkoleń otwartych

Styczeń 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
20 stycznia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkoludyrektorzy przedszkoli, specjaliści i nauczycieleMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
21 stycznia
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Narzędzia prawne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową. Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktycedyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
25 stycznia
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Przedszkole online - narzędziowniknauczyciele edukacji przedszkolnejMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
26 stycznia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów w sytuacji nauczania na odległość i nie tylko?nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówekMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
27 stycznia
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak nauczyć się uczyć? Skuteczne sposoby na pamięć i koncentrację.nauczyciele szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
28 stycznia
godz. 13.00-15.15
Szkolenie On-line
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna a skonfliktowani rodzice ucznia, czyli konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznejdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ

Luty 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 lutego
godz. 12.00-15.15
Szkolenie On-line
Ochrona dóbr osobistych nauczyciela, czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczycieleKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
1 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak rozwijać kompetencje matematyczne ucznia? Zastosowanie matematyki w życiu codziennymnauczyciele matematyki i edukacji wczesnoszkolnejAgata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
2 lutego
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Laboratorium przedszkolaka. Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęćnauczyciele edukacji przedszkolnejMonika ZygaZAPISZ SIĘ
3 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Ortografia i gramatyka krok po kroku. Łatwo, przyjemnie i efektywnienauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
4 lutego
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Procedury postępowania w zakresie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego wraz ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania obowiązkówdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
8 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Uczymy ułamkównauczyciele matematyki klas 4-8Agata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
9 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauczanie zdalne z MS Teams poziom zaawansowanynauczyciele wszystkich etapów edukacyjnychMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
10 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Pedagog i psycholog w szkole/przedszkolupedagodzy i psycholodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówekMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
11 lutego
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Powszechne prawo pracy a karta nauczyciela. Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników w szkoledyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
17 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Pomysły na przyjemną i efektywną lekcję. Nowoczesne metody nauczania podczas pracy zdalnej i nie tylko.nauczyciele szkół podstawowychMarta SiwakZAPISZ SIĘ
22 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauka zdalna z OneNoteszkolenie otwarte dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swoich szkołach korzystają z pakietu Office 365 (Microsoft TEAMS)Magdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
23 lutego
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym.nauczyciele edukacji przedszkolnej; terapeuci zajęciowi, instruktorzy zajęć pozalekcyjnychMonika ZygaZAPISZ SIĘ
24 lutego
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym. Możliwości wsparcia w szkole.nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówekMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
25 lutego
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Regulamin pracy i wynagradzania w szkole/placówce oświatowej. Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowaniedyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ

Marzec 2021 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Nauczyciel wspomagający w szkole. Największe wyzwania w praktyce.pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, wicedyrektorzy, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
4 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą?dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
9 marca
godz. 17.15-19.30
Szkolenie On-line
Kreatywne triki na usprawnianie dziecięcej motoryki. Ćwiczenia, zabawy, inspiracje ciekawych zajęć.nauczyciele edukacji przedszkolnejMonika ZygaZAPISZ SIĘ
10 marca
godz. 14.00-16.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem-sprawcą agresji. Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo.nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek, dyrektorzyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
11 marca
godz. 10.00-13.15
Szkolenie On-line
Arkusz organizacyjny szkoły. Planowanie i wykonywanie czynności kadrowych w szkole, w związku z organizacją roku szkolnegodyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
15 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Pomagamy zrozumieć algebręnauczyciele matematyki klas 4-8Agata Markowicz-NarękiewiczZAPISZ SIĘ
17 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Praca z uczniem autystycznym. Standardy wsparcia i techniki interwencji w szkole i w przedszkoluwychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolniMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ
18 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu.dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści szkolniKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ
23 marca
godz. 17.00-19.15
Szkolenie On-line
Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycieladyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
30 marca
godz. 13.00-15.15
Szkolenie On-line
Ochrona dóbr osobistych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznychdyrektorzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-PedagogicznychKatarzyna ZagataZAPISZ SIĘ