Kalendarium szkoleń otwartych

Styczeń 2022 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACICENAPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
24 stycznia
godz. 18.00 – 20.15
Szkolenie
on-line
Agresja w grupie przedszkolnej

nauczyciele edukacji przedszkolnej

149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
27 stycznia
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA Przepisy prawa i praktyka ich stosowaniadyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych249 zł  brutto/osobęKatarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

Luty 2022 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACICENAPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
15 lutego
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
KLASA NA MEDAL! Niezawodne sposoby na godzinę wychowawczą i nie tylko!nauczyciele szkół podstawowych149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
16 lutego
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Jak sobie radzić z trudną klasą?

wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolni

149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
17 lutego
godz. 10:00 – 13:15
Szkolenie
On-line

Narzędzia prawne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 249 złMarek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE
22 lutego
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
NEURODYDAKTYKA PRAKTYKA czyli 101 sposobów na motywację podczas lekcjinauczyciele szkół podstawowych149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
22 lutego
godz. 17.15 - 19.30
Szkolenie
on-line

SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu

 

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści szkolni

 249 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
23 lutego
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Uczeń z obniżonym nastrojem i depresją

nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
24 lutego
godz. 10:00 – 13:15
Szkolenie
On-line

Procedury postępowania w zakresie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 249 złMarek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

Marzec 2022 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACICENAPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
1 marca
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
On-line

Odpowiedzialność w zawodzie nauczyciela

nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli

190 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE
3 marca
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Indywidualizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem ze SPE

nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy

149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
7 marca
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
JAK NAUCZYĆ SIĘ UCZYĆ Skuteczne sposoby na pamięć i koncentracjęnauczyciele szkół podstawowych149 zł  brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
8 marca
godz. 17.00 - 19.15
Szkolenie
on-line
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM, czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniami

dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy

 249 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
10 marca
godz. 10:00 – 13:15
Szkolenie
On-line

ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY Planowanie i wykonywanie czynności kadrowych w szkole w związku z organizacją roku szkolnego

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

249 zł  brutto/osobęMarek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE
16 marca
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Nauczyciel wspomagający w szkole

pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, wicedyrektorzy, dyrektorzy

149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
21 marca
godz. 17:00 – 19:15
Szkolenie
on-line
Konstruowanie i ewaluacja IPET-ów w praktyce

nauczyciele i specjaliści szkolni, liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
22 marca
godz. 17.00 -19.15
Szkolenie
on-line
Szkoła podstawowa w kompetencjach kluczowanauczyciele szkół podstawowych149 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
29 marca
godz. 17.00 - 19.15
Szkolenie
on-line
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE

dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy SOSzW, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 249 zł  brutto/osobę
2290 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej

(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
Katarzyna Zagata ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH