Kalendarium szkoleń otwartych

sierpień 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
23 sierpnia
godz. 12:00 - 14:30
Szkolenie
Online
KLUCZE DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, CZYLI ATRAKCYJNE METODY PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA NA KAŻDĄ LEKCJĘ - szczegółynauczyciele szkół podstawowych

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

1890 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
24 sierpnia
godz. 12:00 - 15:15
Szkolenie
Online
GAME SHOW CLASSROOM, Atrakcyjne lekcje wykorzystujące gotowe narzędzia TIK-owe - szczegółynauczyciele szkół ponadpodstawowych,nauczyciele szkół podstawowych

169 zł brutto/osobę

1690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

2190 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Klaudia Rogalska  ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
25 sierpnia
godz. 10:00 - 14:15
Szkolenie
Online
POSTĘPOWANIE Z OFERTĄ PRZETARGOWĄ - szczegółypracownicy administracji,pracownicy JST299 zł  brutto/osobę
Iwona Miller-Rutkowska ZAPISY INDYWIDUALNE

25 sierpnia
godz. 12:00 - 14:15
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNĄ KLASĄ? - szczegóływychowawcy,specjaliści szkolni/przedszkolni,nauczyciele

169 zł brutto/osobę

1690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

2190 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
26 sierpnia
godz. 12:00 - 14:30
Szkolenie
Online
ZEBRANIA Z RODZICAMI Jak Cię odbierają - tak Cię doceniają i z Tobą współpracują - szczegółynauczyciele szkół ponadpodstawowych,nauczyciele szkół podstawowych

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

1890 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
29 sierpnia
godz. 12:00 - 14:30
Szkolenie
Online
WESPÓŁ W ZESPÓŁ Efektywna integracja zespołu klasowego Narzędziownik wychowawcy z metodami i technikami wpływającymi na efektywną integrację - szczegółynauczyciele szkół ponadpodstawowych,nauczyciele szkół podstawowych

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

1890 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Marta Siwak ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
30 sierpnia
godz. 10:00 - 14:15
Szkolenie
Online
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 130 000 ZŁ W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji,pracownicy JST299 zł  brutto/osobę
Iwona Miller-Rutkowska ZAPISY INDYWIDUALNE

30 sierpnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
POLISENSORYCZNE KODOWANIE obrazem, dźwiękiem i ruchem - szczegółynauczyciele edukacji przedszkolnej

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

1890 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Aleksandra Sozzo  ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH

wrzesień 2022r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
5 września
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ZMIANA SYSTEMU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ ZMIANY W OCENIANIU PRACY NAUCZYCIELA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

7 września
godz. 16:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ORGANIZACJA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO Kalendarium działań dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych

299 zł brutto/osobę

Konsultacje indywidualne: 350 zł +VAT/do 1 godz. dyd.

Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

8 września
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
ZMIANA SYSTEMU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ ZMIANY W OCENIANIU PRACY NAUCZYCIELA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych399 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

14 września
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - szczegółyterapeuci zajęciowi,nauczyciele edukacji przedszkolnej

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

1890 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Monika Zyga ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
19 - 20 września
godz. 10:00 - 13:30
Szkolenie
Online
ABC SPRAW KADROWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Praktyczny kurs rozwiązań prawnych i administracyjnych - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,pracownicy administracji,pracownicy JST

598 zł brutto/osobę

Konsultacje indywidualne: 350 zł +VAT/do 1 godz. dyd.

Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

20 września
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ Jak radzić sobie z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i współpracować z rodzicami w tym zakresie - szczegółynauczyciele edukacji przedszkolnej

169 zł brutto/osobę

1690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

2190 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Małgorzata Kaczyńska ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
21 września
godz. 17:00 - 20:15
Szkolenie
Online
GAME SHOW CLASSROOM, Atrakcyjne lekcje wykorzystujące gotowe narzędzia TIK-owe - szczegółynauczyciele szkół ponadpodstawowych,nauczyciele szkół podstawowych

169 zł brutto/osobę

1690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

2190 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 30zł/osobę)

Klaudia Rogalska  ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH
21 - 23 września
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Wyjazdowe
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych

od 1980 zł brutto.

12 wolnych miejsc

Hubert Teichert Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

28 września
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA - szczegółydyrektorzy szkół i placówek oświatowych,nauczyciele

249 zł brutto/osobę

1890 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 os.

2490 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 20 os.

(grupa do 20 osób, powyżej 20 - dopłata 40zł/osobę)

Marek Walaszek ZAPISY INDYWIDUALNE

ZAPISY RAD
PEDAGOGICZNYCH