Kalendarium szkoleń otwartych

wrzesień 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
25 września
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


26 września
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


27 - 29 września
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
MIĘDZYZDROJE – BEL MARE Resort
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

2290 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

2590 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet B – 3 noclegi

2490 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

2940 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

 

Pakiet C – bez noclegów

1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy),możliwość, monitorowanego parkingu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


październik 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
3 października
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM i WCZESNOSZKOLNYM - więcej» terapeuci zajęciowi, nauczyciele edukacji przedszkolnej, instruktorzy zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


3 października
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ W SPEKTRUM TRANSPŁCIOWOŚCI - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


3 października
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


4 października
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


9 października
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


10 października
godz. 16:00 - 19:15
Szkolenie
Stacjonarne
SZCZECIN
(NIE)DOPASOWANI do klasy. O inności, różnorodności i wielkiej sile integracji - więcej» nauczyciele290 zł  brutto/osobę
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


10 października
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK CZYTAĆ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE I DOSTOSOWAĆ WYMAGANIA EDUKACYJNE DO RODZAJU DYSFUNKCJI UCZNIA? - więcej» specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


12 października
godz. 10:00 - 16:00
Szkolenie
Stacjonarne
Szczecin, ul. Broniewskiego 12
ANALIZA TRANSAKCYJNA i GRY PSYCHOLOGICZNE W PRAKTYCE DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych499 zł  brutto/osobę
HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 


16 października
godz. 16:00 - 19:15
Szkolenie
Stacjonarne
ŚWINOUJŚCIE
(NIE)DOPASOWANI do klasy. O inności, różnorodności i wielkiej sile integracji - więcej» nauczyciele290 zł  brutto/osobę
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


17 października
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


17 października
godz. 17:00 - 20:00
Szkolenie
Stacjonarne
Szczecin
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć. - więcej» nauczyciele edukacji przedszkolnej290 zł  brutto/osobę
MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


18 października
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
WYCIECZKA SZKOLNA W ASPEKCIE PRAWNO-ORGANIZACYJNYM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


18 października
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
(NIE)DOPASOWANI do klasy. O inności, różnorodności i wielkiej sile integracji - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


19 października
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI POBYTU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


19 października
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


23 października
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PRACA Z UCZNIEM - SPRAWCĄ AGRESJI - więcej» wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 0 osób
(powyżej 0 osób – dopłata 0 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


24 października
godz. 16:00 - 19:15
Szkolenie
Stacjonarne
SZCZECIN
ZROZUMIEĆ I POLUBIĆ MATEMATYKĘ - więcej» nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej290 zł  brutto/osobę
HANNA TRZECIAKIEWICZ
specjalistka od indywidualizacji w nauczaniu
 


24 października
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


26 października
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ? Sprawdzone sposoby na odpowiedzialność ucznia za postępy w uczeniu się - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


listopad 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
6 listopada
godz. 16:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI (AAC) - więcej» Rady Pedagogiczne, pracownicy SOSW, nauczyciele190 zł  brutto/osobę
1590 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
EDYTA TYSZKIEWICZ
pedagożka, neurorehabilitantka C-eye, terapeutką i superwizorką komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 


7 listopada
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć. - więcej» nauczyciele edukacji przedszkolnej

169 zł brutto/osobę

1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

1990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób, powyżej – dopłata 50 zł brutto za osobę

MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


7 listopada
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
DZIECI I MŁODZIEŻ W KRYZYSIE PSYCHOLOGICZNYM - więcej» liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rady Pedagogiczne, wychowawcy, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


13 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA – RODZICE. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i szkoły. Prawa i obowiązki dyrektora i nauczycieli wobec uczniów i rodziców. - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


14 listopada
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNĄ KLASĄ? - więcej» wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


15 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NARZĘDZIOWNIK WYCHOWAWCY - metody i techniki wpływające na efektywną integrację - więcej» wychowawcy, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


16 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
PRZEMOC DOMOWA WOBEC UCZNIA - jakie kroki prawne powinna podjąć szkoła? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


22 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ? Sprawdzone sposoby na odpowiedzialność ucznia za postępy w uczeniu się - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


23 listopada
godz. 10:00 - 13:30
Szkolenie
Online
NARZĘDZIA PRAWNE DYREKTORA W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


27 listopada
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


28 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


30 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


30 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


grudzień 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
4 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


5 grudnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


7 grudnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEM - więcej» nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 0 osób
(powyżej 0 osób – dopłata 30 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


12 grudnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
MOBBING, MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA W SZKOLE. JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym