Kalendarium szkoleń otwartych

Sierpień 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
17-19 sierpnia
Kołobrzeg
Stacjonarne
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY - RELACJE W SZKOLE
Jak je budować, jak nimi zarządzać i jak z nich korzystać na gruncie prawnym, organizacyjnym i psychologicznym
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychJoanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘ

 x

19-21 sierpnia
Kołobrzeg
NABÓR ZAMKNIĘTY
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY - RELACJE W SZKOLE
Jak je budować, jak nimi zarządzać i jak z nich korzystać na gruncie prawnym, organizacyjnym i psychologicznym
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychJoanna Flis
Marek Walaszek
ZAPISZ SIĘ

 x

20 sierpnia
godz. 12.00-14.00
Szkolenie on-line
Nauczanie zdalne z MS Teams – warsztaty onlineNauczyciele wszystkich etapów edukacyjnychMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ
24 sierpnia
Świnoujście
Stacjonarne
Nauczanie zdalne z MS Teams – warsztaty dla dyrektorówDyrektorzy szkół i placówek ośwotowychMagdalena KrupińskaZAPISZ SIĘ

 x

25 sierpnia
godz. 09.00-12.00
Szkolenie On-line
Organizacja szkoły/placówki oświatowej na początku roku szkolnego.
Czynności i działania konieczne do podjęcia przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i nauczycieli
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
26 sierpnia
godz. 17.00-19.00
Szkolenie On-line

Planowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowym roku szkolnym 2020/2021

dyrektorzy, specjaliści szkolni, nauczyciele i wychowawcyMałgorzata KaczyńskaZAPISZ SIĘ 

Wrzesień 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCYZAPISYKUP TERAZ
Klienci indywidualni
03 września
godz. 09.00-12.00
Szkolenie On-line
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem. Warunki poprawności i podstawy prawne.
(w świetle przepisów Karty Nauczyciela i powszechnego prawa pracy)
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści ds. kadrMarek WalaszekZAPISZ SIĘ
10 września
godz. 16.00-19.00
Szkolenie On-line
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Obowiązki nauczyciela i dyrektora związane z rozpoczęciem stażu
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele rozpoczynający staż oraz nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażuMarek WalaszekZAPISZ SIĘ