• Koniec Roku Szkolnego 2023/2024
  • ABC skuteczności dyrektora szkoły
  • ABONAMENT SZKOLENIOWY2 022-2023
Prezentacja trenera w przygotowaniu

Violetta Antkowiak

Dyplomowana nauczycielka z ponad 20-letnim doświadczeniem jako dyrektorka placówki oświatowej sprofilowanej na koncepcję daltońską, metodę projektów inspirowaną Reggio Emilia oraz zarzadzanie/ planowanie scrumowe. Obecnie – wykładowczyni, konsultantka, szkoleniowiec, coach. Przedstawicielka krajowa Dalton International (https://daltoninternational.org). Uczestniczka wielu webinarów w roli ekspertki, autorki artykułów z zakresu koncepcji daltońskiej oraz zarządzania. Wielokrotnie wyróżniana nagrodami prezydenta, kuratora oświaty. Wyróżniona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem za Zasługi. Współautorka Programu Wychowania Przedszkolnego "100 Światów", opartego na metodzie projektów. W swojej pracy stawia na relacje i próbuje oddolnie zmieniać edukację.


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Piotr Bachoński

Nauczyciel dyplomowany; trener; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą, andragogiki oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; ma doświadczenie pracy na stanowisku wicedyrektora oraz dyrektora szkoły; trener, tutor, coach; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu edukacji włączającej, storytellingu, motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor szkoleń online dla nauczycieli oraz gier edukacyjnych; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji (m.in. SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC); publikował w "Dyrektorze szkoły", "Doradcy kariery", "Mazowieckim kwartalniku edukacyjnym. Meritum".


Prezentacja trenera w przygotowaniu

dr hab. Barbara Bilewicz

Trener i ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych. Prowadzi warsztaty i rady szkoleniowe z zakresu min. Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I-III- niekonwencjonalnie, Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I-III z darami Froebla wg koncepcji B. Bilewicz "Matematyczny dar", Przedszkole artystyczne – innowacyjna praca w przedszkolu według koncepcji Reggio Emilia, Pedagogika Froebla, Ocenianie i docenianie, Techniki pracy zdalnej, Metody aktywizujące, Techniki pamięciowe i inne, np.


Joanna Flis

Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Neuroterapeutka. Związana z czasopismem "Psychologia w Praktyce". Współautorka książek "Teczka pracy psychologa" oraz "Seksualność w praktyce psychologicznej". Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na temat psychologii publikując książki, artykuły naukowe czy udzielając wywiadów w magazynach takich jak "Newsweek", "Rzeczpospolita", "Charaktery", "Wysokie Obcasy". Aktualnie pełni funkcję eksperta w Fundacji "Dbam o mój z@sięg". Prowadzi własny gabinet psychoterapii oraz jest szkoleniowcem. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach oraz kongresach naukowych.


Agnieszka Gajewska

Trenerka i Konsultantka Biznesu, Praktyk NLP, Certyfikowana Trenerka FRIS, Trenerka i Coach PCM®, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w organizacjach w trakcie nauki. Posiada ogromne oświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadr systemu oświaty z zakresu kompetencji miękkich w obszarze zarządzania, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, sytuacji trudnych w pracy z grupą. Na swoim koncie ma 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji, ponad 4000 godzin przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych i ponad 500 h godzin coachingu menedżerskiego.


Małgorzata Kaczyńska

Pedagożka, psycholożka, terapeutka, mediatorka; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, specjalistka w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (organizowanie i udzielanie pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z przepisami prawa oświatowego). Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia. Prywatnie miłośniczka wizualizacji, psów rasy beagel i pieszych wędrówek.


Agata Karolczyk-Kozyra

Nauczycielka języka polskiego, pasjonatka nauczania aktywnego zgodnego z ideą Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" oraz z poglądami Janusza Korczaka. W nauczaniu najważniejsze jest dla Niej rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wskazywanie im przydatności zdobywanej wiedzy i umiejętności w życiu. Autorka bloga edukacyjnego "Kreatywny polonista" www.kreatywnypolonista.blogspot.com oraz licznych artykułów do internetowego czasopisma dla nauczycieli i wychowawców "Problemy Oświaty i Wychowania". Pomysłodawczyni "Maturnocki" – autorskich zajęć powtórzeniowych dla maturzystów, które propaguje podczas licznych spotkań metodycznych. Realizatorka wielu projektów międzynarodowych "Comenius" i "Erasmus+". Prelegentka podczas ogólnopolskich konferencji i spotkań metodycznych. Liderka projektu "Zaproś mnie na swoją lekcję". Ambasadorka programu "Wiosna edukacji". OSEHero. Microsoft Innovative Educator Expert na rok 2020/2021.


Katarzyna Majewska

Trenerka, aktorka, coach. Ukończyła Akademię Teatralną, Wydział sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, studia podyplomowe z Logopedii i Pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, Szkołę Trenerów "Entrepreno", Akademię Menadżera, certyfikowane szkolenie Praktyk NLP oraz certyfikowane szkolenie Coaching wg standardów ICF. Od 2014 jest coachem ICF ACC, od 2018 na poziomie PCC. Jako trenerka pracuje od 2003 roku. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu kompetencji miękkich tj.: wystąpienia publiczne, coaching, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie sobą w stresie, asertywność, budowanie zespołów, integracja, emisja głosu, budowanie poprawnych relacji w pracy. W swoich szkoleniach wykorzystuje techniki trenerskie w połączeniu z elementami teatru.


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Joanna Połeć - Trusiuk

Doświadczona dyrektorka największej na Pomorzu Zachodnim szkoły z oddziałami integracyjnymi. Pedagożka specjalna, logopedka, terapeutka od 20 lat zajmująca się kształceniem specjalnym. Wykładowczyni akademicka, trenerka, ale przede wszystkim praktyczka.


Beata Rejmer

Wykwalifikowana pedagożka i dyrektorka szkoły z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczka "Oceniania Kształtującego i Doskonalącej Analizy Nauczania". Szkolna organizatorka rozwoju edukacji i trener edukacyjny. Od 2007 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach współpracy wprowadza w szkole innowacyjne rozwiązania w zakresie nauczania, zarządzania, współpracy i nadzoru pedagogicznego. W ramach projektu POWER prowadziła procesowe wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Optymistka wciąż poszukująca nowatorskich (niekonwencjonalnych) metod pracy. W wolnych chwilach maluje obrazy.


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Iwona Miller-Rutkowska

Prawniczka, od 1999 r. dyrektor biura ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego. Wykładowczyni z zakresu zamówień publicznych z ponad 20 – letnim stażem m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkole Bankowej. Konsultantka z zakresu zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na co dzień sprawuje nadzór nad udzielaniem zamówień w placówkach oświatowych, prowadzi szkolenia i doradza dyrektorom szkół i placówek oświatowych w zakresie poprowadzenia procedur związanych z zamówieniami publicznymi.


Prezentacja trenera w przygotowaniu

dr hab. Krzysztof Saja

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Filozofii i Kognitywistyki z kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktycznym, członek Rektorskiej komisji ds. stosowania narzędzi SI. Uczestniczył w kilku konferencjach i seminariach naukowych dotyczących sztucznej inteligencji w edukacji. Na zaproszenie Kuratorium oświaty w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie w 2023 roku prowadził szkolenia i wykłady w zakresie sztucznej inteligencji dla kilkuset dyrektorów szkół. Brał również aktywny udział jako zaproszony ekspert w konsultacjach dotyczących Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji MEN (2024). Od kilkunastu lat prowadzi również działalność gospodarczą jako konsultant w dziedzinie programowania i architektury aplikacji internetowych w wielu firmach z takich krajów jak Belgia, Japonia, USA, Niemcy, Szwajcaria czy Polska.


Marta Siwak

Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych. Od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli. Specjalistka w Salonie Kompetencji Dydaktycznych i Wychowawczych. Jako praktyczka wspiera nauczycieli w nietuzinkowych metodach nauczania, motywowania, integrowania zespołów klasowych, rozwijania kreatywności u uczniów. Mart to również współzałożycielka oraz dyrektorka Szkoły Podstawowej w MOS. Z zamiłowania nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także terapeutka młodzieży znajdującej się na tzw. zakręcie. W codziennej pracy z uczniami łączy naukę z zabawą, koncentruje się na odnajdywaniu talentów, a także pobudzaniu dzieci i młodzieży do twórczego myślenia. Na swoich zajęciach pracuje zgodnie z zasadami neurodydaktyki, wykorzystując typowe i nietypowe, dziwne i zwyczajne gadżety i przedmioty.


Joanna Szczecińska

Nauczycielka informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagożka i oligofrenopedagożka. Pasjonatka nowych technologii w edukacji. Autorka scenariuszy zajęć "Koduj z Klasą" z programowania w języku Scratch 2.0 skierowanych dla nauczycieli szkół podstawowych, autorka koncepcji narzędzia dydaktycznego w postaci Maty Edukacyjnej i współautorka programu i scenariuszy zajęć w ramach programu "Mistrzowie Kodowania Junior". Trenerka projektów edukacyjnych (m.in. "Koduj z Klasą", "Mistrzowie Kodowania", "Zaprogramuj przyszłość"). Prelegentka na wielu konferencjach edukacyjnych m.in. "Inspiracje", "K@ssk", "CodeMix - Od zabawy i myślenia algorytmicznego do programowania aplikacji", "Od becika każdy klika", "Dzień nowych technologii w edukacji".


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Hubert Teichert

Psycholog, trener, coach, inicjator firmy szkoleniowej "Teichert &Partners, Psychologia i biznes" (rok założenia 1998). Przez 9 lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz licznych kursów i szkoleń doskonalących warsztat kompetencyjny (m.in. w zakresie terapii holistycznej metodą Gestalt, posiadacz dwóch Międzynarodowych Certyfikatów 101–Analizy Transakcyjnej, przyznanych przez International Transactional Analysis Association w San Francisco oraz przez Institute of Transactional Analysis w Cambridge). Certyfikowany trener metody DiSC, specjalista w temacie zarządzania różnorodnością osobowościową. Przez uczestników szkoleń ceniony za umiejętność czerpania z głębokiej wiedzy psychologicznej, pełnej gamy kompetencji osobistych wynikających z wysokiego wskaźnika inteligencji emocjonalnej i umiejętności świadomego komunikowania się budującego satysfakcjonujące relacje międzyludzkie.


Aneta Trych

Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Terapeutka poznawczo – behawioralna dla osób dorosłych. Certyfikowana trenerka Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, Certyfikowana Trenerka FRIS. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz grupy socjoterapeutyczne oraz szkolenia dla Rad Pedagogicznych, rodziców i firm. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie szkoleniowe. W swojej pracy zajmuje się psychoedukacją oraz psychoprofilaktyką skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, których celem jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych m.in. z zakresu komunikacji społecznej, rozwijania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, motywowania, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz budowania zespołów.


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Hanna Trzeciakiewicz

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Posiada kwalifikacje w zakresie terapii dysleksji rozwojowej oraz pracy metodą kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym". Trenerka szybkiego czytania i technik pamięciowych, uczestniczka projektu edukacyjnego "Sukces edukacji w indywidualizacji klas I-III". Absolwentka studiów podyplomowych "Neurodydaktyka" i "Matematyka w szkole". Poszukująca niekonwencjonalnych metod pracy, zakochana w matematyce, uznaje zasadę: "W dobrej szkole dbamy o dobre fundamenty, nie dajemy dzieciom sufitu i każdy może podskoczyć tak wysoko jak potrafi".


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Edyta Tyszkiewicz

Pedagożka, terapeutka zajęciowa, neurorehabilitantka C-eye, terapeutka i superwizorka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeutka rozwojowa – "Growth Through Play System", kinezjolożka edukacyjna, specjalistka terapii ręki. Wykładowczyni z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Współautorka książki "Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii". Autoryzowana partnerka AssisTechu w zakresie treści terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu. Autoryzowana konsultantka C-eye w woj. zachodniopomorskim. Współtwórczyni i współwłaścicielka projektu i strony szkolenia-aac.pl. Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach. Głównym nurtem Jej pracy jest komunikacja alternatywna i wspomagająca. Najczęściej odwiedzającymi pacjentami są osoby niemówiące, którym pomaga znaleźć ich własny system komunikacji z otoczeniem.


Marek Walaszek

Prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami oświatowymi w zakresie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, procesów realizowanych przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Autor licznych publikacji
z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.


Prezentacja trenera w przygotowaniu

Beata Wierzba

Dyrektorka szkoły z wieloletnim doświadczeniem. Trenerka ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Jej głównym obszarem zainteresowań jest prawo oświatowe i organizacja pracy szkoły.  Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, koordynatorka, doradczyni projektów oświatowych. Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.


Katarzyna Zagata

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem procesowym, prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz prawie pracy. Podczas szkoleń zwraca uwagę na praktyczne aspekty poruszanego zagadnienia, pokazując przykłady z sali sądowej. Doradza kadrze pedagogicznej. Prowadzi serwis internetowy http://www.kancelaria.zagata.pl/, za pomocą którego świadczy pomoc on-line oraz pisze o prawnych zagadnieniach na blogu.


Monika Zyga

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki; logorytmiczka; wykładowca muzykoterapii, logorytmiki, edukacji muzycznej, dydaktyki z grupy przedmiotów artystycznych na studiach wyższych; specjalista w zakresie logopedii szkolnej i surdopedagogiki; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.


Ekomyślnie
"Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są. "
Abraham Lincoln
Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje