• Quo Vadis Dyrektorze - Trzydniowe szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty
  • ABONAMENT SZKOLENIOWY2 022-2023

Joanna Flis

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim. Neuroterapeuta. Związana z czasopismem "Psychologia w Praktyce". Współautorka książek "Teczka pracy psychologa" oraz "Seksualność w praktyce psychologicznej". Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na temat psychologii publikując książki, artykuły naukowe czy udzielając wywiadów w magazynach takich jak Newsweek, Rzeczpospolita, Charaktery, Wysokie Obcasy. Aktualnie pełni funkcję eksperta w Fundacji Dbam o mój z@sięg. Prowadzi własny gabinet psychoterapii oraz jest szkoleniowcem. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach oraz kongresach naukowych.


Agnieszka Gajewska

Trener i Konsultant Biznesu, Praktyk NLP, Certyfikowany Trener FRIS, Trener i Coach PCM®, Praktyk Analizy Transakcyjnej w organizacjach w trakcie nauki. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadr systemu oświaty z zakresu kompetencji miękkich w obszarze zarządzania, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, sytuacji trudnych w pracy z grupą. Na swoim koncie ma 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji, ponad 4000 godzin przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych i ponad 500 h godzin coachingu menedżerskiego.


Małgorzata Kaczyńska

Pedagog, psycholog, terapeutka, mediator; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, specjalista w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (organizowanie i udzielanie pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z przepisami prawa oświatowego). Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia. Prywatnie miłośniczka wizualizacji, psów rasy beagel i pieszych wędrówek.


Agata Karolczyk-Kozyra

Nauczycielka języka polskiego, pasjonatka nauczania aktywnego zgodnego z ideą Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem." oraz z poglądami Janusza Korczaka. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wskazywanie im przydatności zdobywanej wiedzy i umiejętności w życiu. Autorka bloga edukacyjnego "Kreatywny polonista" www.kreatywnypolonista.blogspot.com oraz licznych artykułów do internetowego czasopisma dla nauczycieli i wychowawców "Problemy Oświaty i Wychowania". Pomysłodawczyni "Maturnocki" – autorskich zajęć powtórzeniowych dla maturzystów, które propaguje podczas licznych spotkań metodycznych. Realizatorka wielu projektów międzynarodowych Comenius i Erasmus+. Prelegentka podczas ogólnopolskich konferencji i spotkań metodycznych. Liderka projektu "Zaproś mnie na swoją lekcję". Ambasadorka programu "Wiosna edukacji". OSEHero. Microsoft Innovative Educator Expert na rok 2020/2021.


Katarzyna Majewska

Trenerka, aktorka, coach.
Ukończyła Akademię Teatralną, Wydział sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, studia podyplomowe z Logopedii i Pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, Szkołę Trenerów "Entrepreno", Akademię Menadżera, certyfikowane szkolenie Praktyk NLP oraz certyfikowane szkolenie Coaching wg standardów ICF.
Od 2014 jest coachem ICF ACC, od 2018 na poziomie PCC.
Jako trenerka pracuje od 2003 roku. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu kompetencji miękkich tj.: wystąpienia publiczne, coaching, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie sobą w stresie, asertywność, budowanie zespołów, integracja, emisja głosu, budowanie poprawnych relacji w pracy.
W swoich szkoleniach wykorzystuje techniki trenerskie w połączeniu z elementami teatru.


Beata Rejmer

Wykwalifikowany pedagog i dyrektor szkoły z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk Oceniania Kształtującego i Doskonalącej Analizy Nauczania. Szkolny organizator rozwoju edukacji i trener edukacyjny. Od 2007 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach współpracy wprowadza w szkole innowacyjne rozwiązania w zakresie nauczania, zarządzania, współpracy i nadzoru pedagogicznego.W ramach projektu POWER prowadziła procesowe wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Optymistka wciąż poszukująca nowatorskich (niekonwencjonalnych) metod pracy. W wolnych chwilach maluje obrazy.


Marta Siwak

Współzałożycielka oraz dyrektorka Szkoły Podstawowej w MOS w Stargardzie. Z zamiłowania nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także terapeutka młodzieży znajdującej się na tzw. zakręcie.
Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych. Od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli.
Główne tematy prowadzonych szkoleń oraz zainteresowań edukacyjnych to: aktywne oraz kreatywne metody i techniki uczenia się, konstruktywne rozwiązywanie problemów, zabawa jako forma wsparcia procesu terapeutycznego, edukacja filmowa i kulturalna, ocenianie kształtujące, kryteria pracy, style preferencji i ich rola w procesie uczenia się, praca z uczniem zdolnym.
W codziennej pracy z uczniami łączy naukę z zabawą, koncentruje się na odnajdywaniu talentów, a także pobudzaniu dzieci i młodzieży do twórczego myślenia. Na swoich zajęciach pracuje zgodnie z zasadami neurodydaktyki, wykorzystując typowe i nietypowe, dziwne i zwyczajne gadżety i przedmioty.


Joanna Szczecińska

Nauczycielka informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog i oligofrenopedagog. Pasjonatka nowych technologii w edukacji. Autorka scenariuszy zajęć "Koduj z Klasą" z programowania w języku Scratch 2.0 skierowanych dla nauczycieli szkół podstawowych, autorka koncepcji narzędzia dydaktycznego w postaci Maty Edukacyjnej i współautorka programu i scenariuszy zajęć w ramach programu Mistrzowie Kodowania Junior. Trenerka projektów edukacyjnych (m.in. Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania, Zaprogramuj przyszłość). Prelegentka na wielu konferencjach edukacyjnych m.in. Inspiracje, K@ssk, CodeMix - Od zabawy i myślenia algorytmicznego do programowania aplikacji, Od becika każdy klika, Dzień nowych technologii w edukacji.


Aneta Trych

Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Terapeutka poznawczo – behawioralna dla osób dorosłych. Certyfikowany trener Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, Certyfikowany Trener FRIS. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz grupy socjoterapeutyczne oraz szkolenia dla Rad Pedagogicznych, rodziców i firm. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie szkoleniowe. W swojej pracy zajmuje się psychoedukacją oraz psychoprofilaktyką skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, których celem jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych m.in. z zakresu komunikacji społecznej, rozwijania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, motywowania, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz budowania zespołów.


Marek Walaszek

Prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami oświatowymi w zakresie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, procesów realizowanych przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Autor licznych publikacji
z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.


Katarzyna Zagata

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem procesowym, prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz prawie pracy. Podczas szkoleń zwraca uwagę na praktyczne aspekty poruszanego zagadnienia, pokazując przykłady z sali sądowej. Doradza kadrze pedagogicznej. Prowadzi serwis internetowy http://www.kancelaria.zagata.pl/, za pomocą którego świadczy pomoc on-line oraz pisze o prawnych zagadnieniach na blogu.


Monika Zyga

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki; logorytmiczka; wykładowca muzykoterapii, logorytmiki, edukacji muzycznej, dydaktyki z grupy przedmiotów artystycznych na studiach wyższych; specjalista w zakresie logopedii szkolnej i surdopedagogiki; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.


Ekomyślnie
"Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać! "
Stephen Covey