Kalendarium szkoleń otwartych

kwiecień 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
15 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


17 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ? Sprawdzone sposoby na odpowiedzialność ucznia za postępy w uczeniu się - więcej» nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marta Siwak
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


18 kwietnia
godz. 13:00 - 15:15
Szkolenie
Online
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA - więcej» pracownicy poradni PPP, liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rady Pedagogiczne

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


18 kwietnia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ROZLICZANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELA I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji349 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


22 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


22 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYM UCZNIEM? Pozytywna dyscyplina w praktyce - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni, wychowawcy, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


23 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


23 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

Monika Zyga
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


24 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SKUTECZNE METODY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA - więcej» specjaliści szkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marta Siwak
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


25 kwietnia
godz. 14:00 - 18:00
Szkolenie
Stacjonarne
SZCZECIN
PRACA DOMOWA NA NOWO - JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW KLAS 4-8 DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU? - więcej» wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy szkół podstawowych

359 zł brutto

(cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek)

Piotr Bachoński
 


25 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZTUCZNA INTELIGENCJA. Jak inteligentnie z niej korzystać w szkole? - więcej» nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Krzysztof Saja
 


maj 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
6 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA - więcej» specjaliści szkolni, wychowawcy, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


7 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W OŚWIACIE - więcej» pracownicy poradni PPP, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


7 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
PRACA DOMOWA PO NOWEMU - JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW KLAS 4-8 DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU? - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół podstawowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Piotr Bachoński
 


8 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA IRENY MAJCHRZAK - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

dr hab. Barbara Bilewicz
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


8 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NEURODYDAKTYKA PRAKTYKA - SKUTECZNE SPOSOBY NA ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW PODCZAS LEKCJI - więcej» nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marta Siwak
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


9 maja
godz. 16:30 - 19:30
Szkolenie
Online
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO NOWYCH OBOWIĄZKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni, nauczyciele

349 zł brutto/osobę
2190 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2990 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


13 maja
godz. 13:00 - 15:15
Szkolenie
Online
TAJEMNICA ZAWODOWA I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH w działaniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - więcej» liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rady Pedagogiczne, pracownicy PPP

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


13 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, W PRZEDSZKOLU? - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej, specjaliści szkolni/przedszkolni

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


14 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć. - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

Monika Zyga
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


14 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
WYCIECZKA SZKOLNA W ASPEKCIE PRAWNO - OGRANIZACYJNYM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


15 - 16 maja
godz. 10:00 - 14:15
Szkolenie
Online
ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji, pracownicy JST699 zł  brutto/osobę
Iwona Miller-Rutkowska
prawnik, dyrektor biura ds. zamówień publicznych w JST
 


15 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ Z OBNIŻONYM NASTROJEM i DEPRESJĄ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


16 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


20 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ W SPEKTRUM TRANSPŁCIOWOŚCI - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


20 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


21 maja
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy JST349 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


21 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KREATYWNE TRIKI NA USPRAWNIANIE DZIECIĘCEJ MOTORYKI - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

Monika Zyga
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


22 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
KOŃCOWOROCZNE ZEBRANIA Z RODZICAMI - więcej» Rady Pedagogiczne, wychowawcy, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marta Siwak
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


23 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


27 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


28 maja
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EWALUACJA KOŃCOWOROCZNA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - więcej» wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


28 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA – RODZICE. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i szkoły. Prawa i obowiązki dyrektora i nauczycieli wobec uczniów i rodziców. - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


29 maja
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ? Sprawdzone sposoby na odpowiedzialność ucznia za postępy w uczeniu się - więcej» nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marta Siwak
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


czerwiec 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
3 czerwca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


4 czerwca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM i WCZESNOSZKOLNYM - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Monika Zyga
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


5 czerwca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
(NIE)DOPASOWANI do klasy. O inności, różnorodności i wielkiej sile integracji - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Marta Siwak
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


6 czerwca
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRAKTYCZNE I PRAWIDŁOWE ZAPISY W STATUCIE - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


6 czerwca
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni, nauczyciele

349 zł brutto/osobę
2190 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.

Katarzyna Zagata
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


11 czerwca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
METODA PROJEKTU W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

dr hab. Barbara Bilewicz
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


17 - 19 czerwca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
Kołobrzeg, BLUE&GREEN Baltic Hotels
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

2190 zł brutto w pokoju 2-osobowym
2690 zł brutto w pokoju 1-osobowym
Cena obejmuje:
18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet B – 3 noclegi

2490 zł brutto w pokoju 2-osobowym
2990 zł brutto w pokoju 1-osobowym
Cena obejmuje:
18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet C – bez noclegów

1390 zł brutto
Cena obejmuje:
18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat)

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 30 KWIETNIA

Małgorzata Kaczyńska
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


lipiec 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
8 - 10 lipca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
MERCURE KARPACZ SKALNY
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·         2390 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2690 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet B – 3 noclegi

·         2590 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2990 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat)

Hubert Teichert
psycholog, trener, coach
 Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


10 - 12 lipca
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
MERCURE KARPACZ SKALNY
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·         2390 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2690 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet B – 3 noclegi

·         2590 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2990 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat)

Hubert Teichert
psycholog, trener, coach
 Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


sierpień 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
19 - 21 sierpnia
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
DWÓR UPHAGENA GDAŃSK
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·           2690 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2990 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

 Pakiet B – 3 noclegi

·         2990 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         3390 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

 Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Hubert Teichert
psycholog, trener, coach
 Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


26 sierpnia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ORGANIZACJA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO Kalendarium działań dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


27 sierpnia
godz. 11:00 - 13:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA – RODZICE. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i szkoły. Prawa i obowiązki dyrektora i nauczycieli wobec uczniów i rodziców. - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele

199 zł brutto/osobę

1790 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób

2390 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 30 osób,

Dopłaty:

·    powyżej 30 do 40 osób – 50 zł/osobę,

·    powyżej 40 do 50 osób – 40 zł/osobę,

·    powyżej 50 osób – 35 zł/osobę

(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)

Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


29 sierpnia
godz. 11:00 - 13:15
Szkolenie
Online
PRACA DOMOWA - JAK ZACHĘCIĆ UCZNIÓW DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU? - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, nauczyciele szkół podstawowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

Piotr Bachoński
 


wrzesień 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
12 września
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA IRENY MAJCHRZAK - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

dr hab. Barbara Bilewicz
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


19 września
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
NARZĘDZIA PRAWNE DYREKTORA W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


23 - 25 września
godz. 10:00 - 15:00
Szkolenie
Stacjonarne
BLUE&GREEN BALTIC HOTEL KOŁOBRZEG
ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pakiet A – 2 noclegi

·         2390 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         2690 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet B – 3 noclegi

·         2690 zł brutto w pokoju 2-osobowym   

·         3090 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna bankietowa, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i… NIESPODZIANKĘ.

Pakiet C – bez noclegów

·         1590 zł brutto

Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat)

Hubert Teichert
psycholog, trener, coach
 Marek Walaszek
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje