Kalendarium szkoleń otwartych

listopad 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
30 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


30 listopada
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele249 zł  brutto/osobę
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


grudzień 2023 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
4 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


4 grudnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NIETUZINKOWE METODY NA POWTARZANIE I UTRWALANIE MATERIAŁU - więcej» Rady Pedagogiczne, wychowawcy, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


5 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z UCZNIEM Z ADHD, ZABURZENIAMI OPOZYCYJNO- BUNTOWNICZYMI (ODD) I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA (CD) - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


5 grudnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


7 grudnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
WYCIECZKA SZKOLNA W ASPEKCIE PRAWNO - OGRANIZACYJNYM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


7 grudnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEM - więcej» nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


7 grudnia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
REGULAMIN PRACY I WYNAGRADZANIA W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji299 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


11 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W OŚWIACIE - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, pracownicy PPP169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


12 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
DZIECI I MŁODZIEŻ W KRYZYSIE PSYCHOLOGICZNYM - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni, nauczyciele169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


12 grudnia
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
MOBBING, MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA W SZKOLE. JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych269 zł  brutto/osobę
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


14 grudnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA IRENY MAJCHRZAK - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej169 zł  brutto/osobę
1490 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
1990 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
dr hab. BARBARA BILEWICZ
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


14 grudnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele199 zł  brutto/osobę
1790 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2190 zł  brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
(powyżej 30 osób – dopłata 50 zł/osobę)
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


styczeń 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
9 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


9 stycznia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


10 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
NEURODYDAKTYKA PRAKTYKA - SKUTECZNE SPOSOBY NA ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW PODCZAS LEKCJI - więcej» nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


11 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
INNOWACJE I PROJEKTY MATEMATYCZNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

dr hab. BARBARA BILEWICZ
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


11 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


16 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
AUTODESTRUKCYJNE ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni, wychowawcy, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

ANETA TRYCH
psychoterapeutka, psycholożka specjalizują się w psychologii klinicznej i osobowości
 


16 stycznia
godz. 10:00 - 16:00
Szkolenie
Stacjonarne
SWARZĘDZ
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych0 zł  brutto/osobę
HUBERT TEICHERT
psycholog, trener, coach
 


23 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNĄ KLASĄ? - więcej» wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


29 - 30 stycznia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ABC SPRAW KADROWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Praktyczny kurs rozwiązań prawnych i administracyjnych - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji, pracownicy JST699 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


29 stycznia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


31 stycznia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
(NIE)DOPASOWANI do klasy. O inności, różnorodności i wielkiej sile integracji - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


luty 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
6 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć. - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


6 lutego
godz. 13:00 - 15:15
Szkolenie
Online
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA - więcej» pracownicy poradni PPP, liderzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rady Pedagogiczne

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


7 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SOS DLA RELACJI - JAK BUDOWAĆ WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE KLASOWYM - więcej» nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


8 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA – RODZICE. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i szkoły. Prawa i obowiązki dyrektora i nauczycieli wobec uczniów i rodziców. - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


12 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA - więcej» wychowawcy, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


13 lutego
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
NARZĘDZIA PRAWNE DYREKTORA W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


20 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KREATYWNE TRIKI NA USPRAWNIANIE DZIECIĘCEJ MOTORYKI - więcej» Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


22 lutego
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI POBYTU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych349 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


26 lutego
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ Z OBNIŻONYM NASTROJEM i DEPRESJĄ - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


28 lutego
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ? Sprawdzone sposoby na odpowiedzialność ucznia za postępy w uczeniu się - więcej» nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


marzec 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
5 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
INDYWIDUALIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRACY Z UCZNIEM ZE SPE - więcej» specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


5 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM i WCZESNOSZKOLNYM - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


6 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEM - więcej» Rady Pedagogiczne, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


7 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


11 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
UCZEŃ W SPEKTRUM TRANSPŁCIOWOŚCI - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


12 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - planowanie i organizacja pracy - więcej» nauczyciele współorganizujący kształcenie, specjaliści szkolni/przedszkolni, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


12 marca
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY - PLANOWANIE I WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KADROWYCH W SZKOLE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji349 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


14 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA IRENY MAJCHRZAK - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

dr hab. BARBARA BILEWICZ
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


14 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


18 marca
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK CZYTAĆ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE I DOSTOSOWAĆ WYMAGANIA EDUKACYJNE DO RODZAJU DYSFUNKCJI UCZNIA? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


20 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
WYCIECZKA SZKOLNA W ASPEKCIE PRAWNO - ORGANIZACYJNYM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


20 marca
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele szkół podstawowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


26 marca
godz. 16:30 - 19:45
Szkolenie
Online
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, specjaliści szkolni, nauczyciele

289 zł brutto/osobę
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.

KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


kwiecień 2024 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACI CENAPROWADZĄCY ZAPISY
4 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rady Pedagogiczne, nauczyciele

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


8 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
JAK SOBIE RADZIĆ Z UCZNIEM Z ADHD, ZABURZENIAMI OPOZYCYJNO- BUNTOWNICZYMI (ODD) I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA (CD) - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni/przedszkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAŁGORZATA KACZYŃSKA
psycholog, pedagog, terapeuta, mediator
 


9 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE. WARUNKI POPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


10 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
(NIE)DOPASOWANI do klasy. O inności, różnorodności i wielkiej sile integracji - więcej» specjaliści szkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


11 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
METODA PROJEKTU W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

dr hab. BARBARA BILEWICZ
ekspert w zakresie edukacji alternatywnej i innowacji pedagogicznych
 


15 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele

199 zł brutto/osobę
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2390 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


18 kwietnia
godz. 10:00 - 13:15
Szkolenie
Online
ROZLICZANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELA I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji349 zł  brutto/osobę
MAREK WALASZEK
prawnik, specjalizujący się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym
 


22 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA. Narzędzia prawne w postępowaniu z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami? - więcej» dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

279 zł brutto/osobę
1990 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2690 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

KATARZYNA ZAGATA
adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym
 


23 kwietnia
godz. 17:15 - 19:30
Szkolenie
Online
EDU-FRAJDA, ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - więcej» Rady Pedagogiczne, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- pow. 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- pow. 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- pow. 50 osób - 35 zł/os.

MONIKA ZYGA
logopeda, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 


24 kwietnia
godz. 17:00 - 19:15
Szkolenie
Online
SKUTECZNE METODY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA - więcej» specjaliści szkolni, nauczyciele, Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

179 zł brutto/osobę
1590 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 10 osób
2090 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej do 30 osób
Dopłaty:
- powyżej 30 do 40 osób - 50 zł/os.
- powyżej 40 do 50 osób - 40 zł/os.
- powyżej 50 osób - 35 zł/os.

MARTA SIWAK
nauczycielka, socjoterapeutka, specjalistka od motywacji i metod nauczania
 


Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje